Gå til hovedindhold
Nyhed
Sundhed

Ny rapport: Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne

Færre fejl i medicinhåndteringen og mere tid til pleje og omsorg. Det er ifølge en rapport fra KL og Danske Regioner nogle af gevinsterne ved dosispakket medicin. Regionerne vil nu foreslå Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at bekendtgørelsen ændres for at styrke apotekernes rolle i forhold til at sætte borgere på dosispakket medicin.

10. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  I dag bruger sygeplejersker og SOSU-assistenter meget af deres arbejdstid på at putte piller manuelt i dosisæsker. Men en stor del af den arbejdstid kan bruges bedre. Tal fra Aalborg Kommune viser nemlig, at hver gang 75 borgere går fra manuel medicinhåndtering til dosispakket medicin, bliver der gjort en sygeplejerske eller SOSU-assistent fri til andre vigtige opgaver.

  Nu viser en ny rapport, at dosispakket medicin potentielt kan frigøre så mange medarbejdere inden for de kommende år, at det svarer til 600 årsværk. Og på lidt længere sigt vil det være op til 900 årsværk. Rapporten er udført af konsulenthuset Muusmann for KL og Danske Regioner.

  Langt færre fejl ved dosispakning

  Rapporten viser samtidig, at dosispakket medicin kan øge patientsikkerheden markant: Ved manuel pakning af medicin sker der ifølge rapporten 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker, mens der ved dosispakninger fra apoteket kun sker 2 fejl pr. 1.000.000 pakkede dosisæsker.

  Hos KL vækker udsigten til at frigøre mere af medarbejdernes tid stor begejstring:

  “I en tid, hvor vi desperat mangler sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne, er vi nødt til at løse opgaverne på en klogere måde. Her er dosispakket medicin et vigtigt redskab og et rigtig godt eksempel på, hvordan vi kan bruge vores kræfter bedre, når vi samarbejder tættere på tværs af almen praksis, kommuner og sygehuse. For hvis vi skal lykkes med at frigøre vores medarbejderes tid, så de kan tage sig af borgerne, er det nødvendigt, at vi hjælper hinanden og samarbejder på nye måder på tværs af sundhedsvæsnet,” siger Sisse Marie Welling, medlem af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

   

  Vil udvide apotekernes rolle for at aflaste lægerne

  Også hos Danske Regioner er man glade over konklusionen i rapporten:

  ”Analysen viser, at der er en stor mulig arbejdskraftbesparelse ved at pakke medicinen maskinelt. Der er dog ikke bare tale om en snuptagsløsning. Det kræver en stor indsats hele vejen rundt – også i samarbejdet mellem kommunerne, de praktiserende læger, sygehusene og apotekerne. Men vi ønsker i regionerne at få udbredt dosispakket medicin til alle de borgere, der vil have gavn af det. Så kan kommunerne få bedre muligheder for at styrke indsatsen på sundhedsområdet”, siger formanden for Danske Regioners udvalg for det nære sundhedsvæsen Christoffer Buster Reinhardt.

  Danske Regioner vil derfor gerne se på, hvad der også på længere sigt skal til for, at apotekerne kan aflaste lægerne i forhold til dosispakket medicin, både hvad angår ændringer i Det Fælles Medicinkort og i lovgivningen.

  ”Nogle steder er de praktiserende læger meget pressede. En udvidelse af apotekernes rolle kan derfor aflaste de praktiserende læger og samtidig sikre, at flere borgere får gavn af dosispakning, siger Christoffer Buster Reinhardt.

  Fakta om rapporten om dosispakket medicin

  Målgruppen for dosispakket medicin er borgere, som er stabilt medicinerede, og hvor der ikke er en forventning om forestående ændringer i medicinen i nærmeste fremtid.

  Ifølge rapporten vil man realistisk kunne øge antallet af patienter på maskinel, dosispakket medicin med 40.000 inden for tre-fire år. Det vil frigøre medarbejdere svarende til 600 årsværk. Det kræver blandt andet et styrket samarbejde mellem de praktiserende læger, sygehusene, kommunerne og apotekerne.

  Rapporten anbefaler også, at der fastlægges nationale kriterier og retningslinjer for, hvilke patienter, der anses for at være egnede til at få dosispakket medicin.

  Dokumenter

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk