Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Lovgivning
Børn og unge

Lovgivning på dagtilbudsområdet

Lovgivning med relevans for dagtilbudsområdet.

Indhold

  Den 1. juli 2018 trådte en dagtilbudslov i kraft. Hovedelementerne i loven er følgende:

  • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
  • En styrket pædagogisk læreplan, herunder krav om en skriftlig pædagogisk læreplan i alle dagtilbud
  • Evalueringskultur og egenanalyse ud fra det pædagogiske grundlag
  • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser
  • Bedre vilkår for private leverandører
  • Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov
  • Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud
  • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart
  • Bedre kvalitet i private pasningsordninger
  • Kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider
  • Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende pasning af eget barn

  Du kan læse mere om den styrkede pædagogiske læreplan, finde materialer til at arbejde med den nye dagtilbudslov og se muligheder for rådgivning om dagtilbud i kommunerne på

  EMU - Danmarks læringsportals hjemmeside

  Kort oversigt over dagtilbudslov

  Sidst opdateret: 29. januar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Aleksandra Raaschou Beck

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3469

  E-mail: arbe@kl.dk