Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Hedensted Kommune: Fra rulleplan til pusleplan giver bedre vagtdækning

Siden 2021 har man i Hedensted Kommune arbejdet innovativt med vagtplanlægning, idet man er skiftet fra rulleplaner til såkaldte ’pusleplaner’. Navnet indikerer, at man er gået fra planer med faste vagtrul til planer, der er lagt som et puslespil, der tager højde for både medarbejdernes ønsker og behovet for vagtdækning til borgere. Pusleplanerne har medført større fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv, hvilket har øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne og sikret bedre vagtdækning.

Indhold

  Pusleplanerne blev indført fordi, der gik meget tid med at lægge rulleplaner, der også var meget ufleksible i forhold til både ændringer af køreruter, antal borgere og vagtbytning for medarbejderne.

  Pusleplaner lægges for 8 uger ad gangen. Alle medarbejdere tildeles en pusleseddel med ønsker til den kommende vagtplan, som skal udfyldes i løbet af 14 dage, hvorefter der afholdes et ’puslemøde’. På puslemøderne, der ligger i arbejdstiden, koordinerer medarbejderne internt, så eventuelle huller i vagtplanen nemt dækkes af og ønsker tilgodeses. Under alle puslemøder deltager en tovholder, så planlægningen går retfærdigt til. Vagterne byttes med det samme – når mødet er slut ved alle, hvilke dage de skal arbejde.

  Pusleplaner giver mulighed for at skabe kontinuitet i køreplanerne – til glæde for både borgere og medarbejdere. På den måde er pusleplaner med til bedre at fordele ressourcerne i hjemmeplejen efter behov – både økonomisk og på medarbejder- og ledelsesniveau.

  Medarbejdernes tilbagemeldinger i forhold til pusleplanerne har været enstemmigt positive. Som følge af medarbejdernes medbestemmelse over vagtplanlægningen, er trivslen blandt medarbejdere øget. Arbejdsdage planlægges nu så privatlivet i højere grad kan tilgodeses – dette har medført større tilfredshed ved at gå på arbejde. I Hedensted Kommune oplever man desuden, at behovet for vagtbytte er blevet minimeret markant.

  Pusleplanerne gør desuden arbejdspladsen mere attraktiv for potentielle medarbejdere, hvilket er med til at imødekomme rekrutteringsudfordringer.

  I dag arbejder alle udekørende teams i Hedensted Kommune efter pusleplaner, og der bruges nu kun ca. ½ time hver 8. uge på at lægge planen for de næstkommende 8 uger.

  Herunder kan du finde en PowerPoint-præsentation om pusleplaner samt et eksempel på en pusleseddel.

  Hedensted - præsentation af pusleplaner.pdf

  For yderligere information om pusleplaner i Hedensted Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Karin Dieckmann Gregersen
  Leder af hjemmeplejen i Hedensted Kommune
  Mail: karin.gregersen@hedensted.dk 

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk