Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Kolding Kommune: Supervision skaber fagligt overskud

Kolding Kommune igangsatte i 2020 et pilotprojekt om supervision på kommunens plejehjem, der havde til formål at fremme faglig refleksion og undgå udbrændthed og stress blandt medarbejderne. Indsatsen har medført et større fagligt overskud og styrkede relationer mellem medarbejderne.

Indhold

  Pilotprojektet om faglig supervision er udarbejdet i samarbejde med VIA og konsulentfirmaet Supervisionsgruppen. Indsatsen havde til formål at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling samt at give medarbejderne nogle redskaber til at undgå stress og udbrændthed.

  Pilotprojektet favnede alt plejepersonalet på fire plejecentre og bestod af i alt 27 supervisionsgrupper. Supervisionen fandt sted ca. hver 4. uge over en 6 måneders periode og foregik som gruppesamtaler mellem 4-10 medarbejdere med en varighed på ca. 3 timer pr. gang. Sessionen styredes af en ekstern supervisor med en sundhedsfaglig baggrund, som agerede sparringspartner for medarbejderne. I forummet kunne der udveksles faglige såvel som personlige erfaringer, der kunne hjælpe medarbejderne med at håndtere udfordringer med beboere, pårørende eller kollegaer. Supervision handlede i pilotprojektet om at se muligheder og udviklingspotentiale – derfor var det vigtigt, at der var plads til at være usikker, i tvivl eller nysgerrig.

  Supervisionsprojektet har givet medarbejderne en ny måde at tale sammen på – en samtaleform, der er mere inkluderende, og hvor medarbejderne er blevet bedre til at lytte til hinanden. Supervisionen er med til at styrke og udvikle samarbejdet, men også relationerne mellem medarbejderne. Desuden har man oplevet et lille fald i forekomsten af både stress og udbrændthed blandt de deltagende medarbejdere.

  På plejehjemmene oplever man, at samtalerne har styrket både samarbejdet og relationerne mellem medarbejdere. Samtidig har det vist sig også at have potentiale i relation til rekruttering; en plejehjemsleder fortæller, at de nu skriver i jobopslag, at de tilbyder supervision, og det har ført til ansættelser, hvor det er blevet nævnt som værende afgørende for valget af stillingen.

  Projektet er indtil videre finansieret via fælles kompetencemidler på tværs af kommunens plejehjem. I lyset af projektets positive effekter for medarbejdernes arbejdsliv har Kolding Kommune besluttet, at man på plejehjemmene fremadrettet vil foretage fast intern supervision hver 8. uge blandt social- og sundhedsmedarbejdere.

  I nedenstående PDF-fil kan du finde en plakat, der uddyber, hvordan supervision foregår.

  Kolding - Plakat Supervision.pdf

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk