Arbejdsgiver Arbejdsgiverpolitik og analyse

Sygefravær kræver et stærkt arbejdsgiverfokus

Nedbringelse af sygefraværet kræver stadig et stærkt arbejdsgiverfokus i kommunerne. En større tilstedeværelse blandt medarbejderne spiller blandt andet ind i rekrutteringsudfordringerne i kommunerne, men har også en række fordele. Et lavere sygefravær har betydning for et godt arbejdsmiljø, en større kontinuitet i hverdagen og en styrket kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgeren. Derfor har KL igangsat nye initiativer, der mere systematisk end tidligere skal bistå og understøtte arbejdet med at nedbringe og håndtere sygefravær i kommunerne.

Sygefravær i kommunerne

Kommuner og regioner har det højeste sygefravær, mens det statslige og private arbejdsmarked har det laveste. Det kan der være flere grunde til, for eksempel er der tale om sektorer, der blandt andet adskiller sig ved arbejdsfunktioner og medarbejdersammensætning.

Der findes desværre ingen quick fixes i forhold til at nedbringe sygefraværet.

Højt sygefravær kan have konsekvenser for både de sygemeldte medarbejdere og deres kolleger, samt de kommunale arbejdspladser og opgaveløsningen. Kommunerne tager sygefraværsdagsordenen alvorligt og arbejder aktivt med at sikre systematiske indsatser på arbejdspladserne.

Kommunale sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget – 2012-2021

Kilde: KRL

I perioden 2012-2021 er det gennemsnitlige sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede i kommunerne steget fra 11,9 til 13,2. Stigningen har særligt været markant mellem 2020 og 2021, hvor den har været på et helt dagsværk. Derfor er det helt centralt, at kommunerne fastholder fokus på nedbringelse af sygefraværet – denne dagsorden kræver et stærkt arbejdsgiverfokus.

Vi ved at kommunerne arbejder målrettet og ambitiøst med håndtering og nedbringelse af sygefraværet, for eksempel er over 40 kommunale arbejdspladser i færd med sygefraværsindsatser, der finansieres af puljemidler.

Desuden har KL iværksat et kommunalt Sygefraværsforum, hvor der lægges vægt på kommunal videns- og erfaringsudveksling – her oplever vi stor interesse og tilslutning fra kommunerne.

Læs mere om KL’s sygefraværsforum og find det kommende møde.

 

Sygefraværet fordeler sig forskelligt

Ses der nærmere på fordelingen af sygefraværet kan det ses, at det kommunale sygefravær ikke er ens fordelt mellem ansatte. Nogle ansatte har meget sygefravær, mens andre slet ikke har noget. I 2021 stod de 10 pct. mest syge kommunalansatte således for 57 pct. af sygefraværet, mens 24 pct. af de ansatte slet ikke havde sygefravær.

Andel af det samlede kommunale sygefravær fordelt på deciler - 2021
Kilde: KRL

Når man ser på den geografiske fordeling af sygefraværet, viser det sig, at sygefraværet fordeler sig forskelligt på tværs af kommunerne.

Fordeling af sygefraværsdagsværk i kommunerne - 2021

Anm.: Opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede. Tallene inkluderer ikke sygefravær blandt timelønnede.
Kilde: KRL

På danmarkskortet kan man se, at der er stor forskel på hvor højt sygefraværet er på tværs af landets kommuner. Generelt tegner der sig et billede af et lavere sygefravær blandt de kommunalt ansatte i Vest- og Midtjylland. De fynske kommuner ligger generelt tæt på, eller lidt over landsgennemsnittet. Kommunerne i Hovedstadsområdet, i Sydsjælland og på Lolland-Falster har et højere sygefravær end mange af landets andre kommuner. Der tegner således sig et billede af, at kommunalt ansatte har et lavere sygefravær i Jylland i forhold til Sjælland og øerne.

 

×

Log ind