Arbejdsgiver Arbejdsgiverpolitik og analyse

Sygefravær kræver et stærkt arbejdsgiverfokus

Nedbringelse af sygefraværet kræver stadig et stærkt arbejdsgiverfokus i kommunerne. En større tilstedeværelse blandt medarbejderne spiller blandt andet ind i rekrutteringsudfordringerne i kommunerne, men har også en række andre fordele. Et lavere sygefravær har betydning for et godt arbejdsmiljø, en større kontinuitet i hverdagen og en styrket kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgeren. Derfor har KL igangsat nye initiativer, der mere systematisk end tidligere skal bistå og understøtte arbejdet med at nedbringe og håndtere sygefravær i kommunerne.

Sygefravær i kommunerne

Kommunerne og regionerne har det højeste sygefravær, mens staten og det private arbejdsmarked har det laveste. Det kan der være flere grunde til, for eksempel at der er tale om sektorer, der adskiller sig på blandt andet på arbejdsfunktioner og medarbejdersammensætning.  

Der findes desværre ikke quick fixes i forhold til at nedbringe sygefraværet.

Siden 2010 er kommunerne lykkes med at nedbringe sygefraværet med cirka et halvt dagsværk pr. medarbejder om året. Højt sygefravær kan have store konsekvenser både for de sygemeldte medarbejdere og deres kolleger, de kommunale arbejdspladser og opgaveløsningen. Kommunerne tager sygefraværsdagsordenen alvorligt og arbejder aktivt med at sikre systematiske indsatser på arbejdspladserne.

Kommunale sygefraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget – 2010-2020

Kilde: KRL

Til trods for det samlede fald i sygefraværet siden 2010, har der været en tendens til et stigende sygefravær siden 2017. Tendensen gjorde sig også gældende i 2020, hvor det samlede sygefravær var 12,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Derfor er det helt centralt, at kommunerne fastholder fokus på nedbringelse af sygefraværet – denne dagsorden kræver et stærkt arbejdsgiverfokus og vedholdenhed.

Vi ved at kommunerne arbejder målrettet og ambitiøst med håndtering og nedbringelse af sygefraværet, fx er over 40 kommunale arbejdspladser i færd med sygefraværsindsatser, der finansieres af puljemidler.

Desuden har KL iværksat et kommunalt Sygefraværsforum, hvor der lægges vægt på kommunal videns- og erfaringsudveksling – her oplever vi stor interesse og tilslutning fra kommunerne: Sygefraværsforum (kl.dk).

 

Sygefraværet fordeler sig forskelligt

Når man ser på den geografiske fordeling af sygefraværet, viser det sig, at sygefraværet fordeler sig forskelligt på tværs af kommunerne.

Fordeling af sygefraværsdagsværk i kommunerne - 2020

Anm.: Opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede. Tallene inkluderer ikke sygefravær blandt timelønnede
Kilde: KRL

På danmarkskortet kan man se, at sygefraværet varierer markant på tværs af landets kommuner. Generelt tegner der sig et billede af lavt sygefravær blandt de kommunalt ansatte i Vest- og Midtjylland. De fynske kommuner ligger generelt tæt på, eller svagt over landsgennemsnittet. Kommunerne i Hovedstadsområdet, i Sydsjælland og på Lolland-Falster har et højere sygefravær end mange af landets andre kommuner. Desuden tegner der sig et billede af, at kommunalt ansatte har et lavere sygefravær i Jylland ift. Sjælland og øerne.

Det er langt fra alle kommunalt ansatte, der har et højt sygefravær. I 2020 stod de 10 pct. mest syge kommunale medarbejdere således for 61 pct. af sygefraværet, mens 30 pct. af de ansatte slet ikke havde sygefravær.

 

×

Log ind