Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Netværk

Sygefraværsforum

KL er tovholder i det kommunale Sygefraværsforum, som har til formål at understøtte videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne samt at inspirere kommunerne til deres arbejde med sygefravær.

Indhold

  Sygefraværsforum er et kommunalt netværk, der har til formål at understøtte videns- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne. På møderne i Sygefraværsforum vil vi lægge vægt på, at kommunerne får mulighed for at dele erfaringer og overvejelser ind på sygefraværsdagsordenen. Herudover vil der blandt andet være videns- og inspirationsoplæg fra relevante aktører.

  Møderne vil hver gang have et overordnet tema. Det kan fx være bedre brug af data, korttidssygefravær, HR’s rolle i indsatsen m.m.

  Der ligger meget viden ude i kommunerne om, hvad der virker, hvad der ikke virker så godt, og om hvor der er behov for mere viden mv. Sygefraværsforummet er udover viden fra relevante aktører, derfor baseret på deltagernes inputs og erfaringsudveksling. Det er vores hensigt at skabe et forum, hvor kommunerne kan dele erfaringer, overvejelser og idéer, både i gode og de mindre gode, da der er meget læring at hente i begge typer – og hente inspiration til det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet i egen kommune.

  Som et fast element i Sygefraværsforum vil vi gerne have kommune-cases, som giver indblik i, hvordan sygefravær håndteres. Har du en god case, som du har lyst til at dele med dine kolleger i andre kommuner? Så er du meget velkommen til at kontakte os. 

  Arbejdet med sygefraværet kan være bredt forankret og involvere flere medarbejdere og ledere. Derfor er Sygefraværsforum tilrettelagt sådan, at kommunerne fra gang til gang afhængigt af hvem dagsordenen er mest relevant for, kan vælge hvilke ledere eller medarbejdere, der deltager i det konkrete møde. 

  Her finder du praktiske informationer om Sygefraværsforum:

  • Der vil være to møder årligt – skiftevist øst/vest for Storebælt
  • Tilmelding sker fra enten fra møde til møde eller gennem pakkeløsning (nærmere information kommer)
  • Mere information om priser, betalingsmuligheder m.m. vil snart blive offentliggjort

  25. oktober 2023: sætter fokus på ledelsesrollen

  Mødet vil foregå vest i Torvehallerne Vejle, Fiskergade 2, 7100 Vejle

  Information om program og tilmelding følger.

  Vil du have direkte besked om kommende møder i Sygefraværsforum, kan du komme på vores mailliste. Send en mail til os. Se kontaktinformation.

  Tidligere afholdte møder i Sygefraværsforum

  • 10. maj 2023: Forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på ældre- og sundhedsområdet.
  • 27. oktober: Hvilken rolle har arbejdspladsen i at fremme ansattes mentale og fysiske sundhed?
  • 11. maj 2022: Bedre brug af data i sygefraværsindsatsen.
  • 23. november 2021: Kommunen som både arbejdsgiver og myndighed - udfordringer og muligheder.
  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Konsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  Email: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  Email: niro@kl.dk