Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Stigning i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre

Der er sket en markant stigning i forekomsten af kroniske sygdomme blandt ældre siden 2000, herunder demens, type-2 diabetes, knogleskørhed, leddegigt, astma og skizofreni. I de fleste tilfælde mindst en fordobling i antallet af syge ældre. Det er sket på trods af et fald i antallet af nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år. Forekomsten af KOL er også steget markant siden 2000, men de seneste år er forekomsten stagneret og endda faldende i de fleste aldersgrupper.

19. nov. 2019
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner 

  • De mest udbredte sygdomme blandt ældre over 65 år er type 2-diabetes (12 pct.), knogleskørhed (12 pct.), KOL (11 pct.), astma (5,6 pct.) og demens (3,4 pct.). I alt 2,3 pct. af ældre har leddegigt, og under 1 pct. har skizofreni eller type 1-diabetes.
  • Generelt stiger forekomsten af sygdommene med alderen (især knogleskørhed og demens), men der er også sygdomme, som er mest udbredt blandt de yngste ældre (fx astma og skizofreni).
   Der er sket en markant stigning i prævalensen af de fleste sygdomme siden 2000 blandt ældre: Astma, type-2 diabetes, leddegigt, skizofreni, demens og knogleskørhed (mere end en fordobling i de fleste tilfælde). Det er sket på trods af et fald i incidensen, dvs. færre nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år.
  • På grund af den demografiske udvikling er det absolutte antal syge personer generelt steget mere end prævalensen.
  • De sidste 5-10 år er stigningen i prævalensen af type 2-diabetes, leddegigt og demens aftaget sideløbende med et tiltagende fald i incidensen.
  • Stigningen i sygdomsprævalensen har generelt været størst blandt de ældste over 85 år. Det kunne være en effekt af, at de ældre lever længere (med deres sygdomme) end tidligere.
  • Der er sket et fald i antallet af nye KOL-tilfælde pr. år i alle aldersgrupper. Prævalensen af KOL stiger dog fortsat blandt de ældste (85+ årige), som var unge, da tobaksepidemien var på sit højeste.
  • Forekomsten af type 1-diabetes har været faldende i en årrække, men de seneste år er forekomsten begyndt at stige lidt igen – især blandt de yngste ældre (65-69 år).

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk