Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Psykisk sygdom og misbrug i udsatte boligområder

I denne analyse kortlægges udbredelsen af psykiske problemer og misbrug blandt borgere bosat i forskellige typer af udsatte boligområder i Danmark.

29. nov. 2016
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Knap en million danskere bor i almene boligområder, og hver fjerde af disse bor i et udsat område, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan.
  • Beboere i almene boligområder med boligsociale helhedsplaner og særligt udsatte boligområder bruger hospitalspsykiatrien mindre end beboere i andre almene boligområder. Det kan virke overraskende i lyset af de særlige udfordringer, disse områder er karakteriseret af. Det rejser spørgsmålet, om der reelt er færre psykiske problemer i disse områder, og/eller om der er særlige barrierer i adgangen til psykiatrien eller kulturelle forskelle, der kan forklare fundet.
  • Beboere i almene boligområder bruger hospitalspsykiatrien langt mere end andre borgere. Selvom beboere i almene boligområder kun udgør en sjettedel af alle, står de får mere end en tredjedel af alle kontakter i hospitalspsykiatrien.
  • Beboere i almene boligområder bruger privatpraktiserende psykiatere langt mere end andre borgere, mens brug af  psykolog (med tilskud under sygesikringen) er omtrent lige udbredt i og uden for almene boligområder.
  • Beboere i almene boligområder har 3-4 gange så stor sandsynlighed for at have været i behandling for alkoholafhængighed eller stofmisbrug sammenlignet med andre.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk