Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Ni ud af ti indlagte patienter over 80 år får også en kommunal sundheds- eller plejeindsats

Formålet med analysen er at kortlægge omfanget af fælles patienter, forstået som borgere der både behandles i hospitalsregi og får kommunale sundheds- og plejeindsatser i 2018. Det illustreres hvordan størrelsen af overlappet stiger med stigende alder, og hvordan det har afgørende betydning, om spørgsmålet betragtes fra en kommunal eller regional vinkel.

16. nov. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Knap halvdelen af alle borgere var i 2018 i kontakt med hospitalet i løbet af et år (47 pct.), mens 8 pct. fik en kommunal sundheds- og plejeindsats (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejebolig, forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering eller genoptræning).
  • De kommunale indsatser er koncentreret omkring de ældre borgere. Hver tredje ældre på 65 år eller derover (31 pct.) fik mindst én kommunal pleje- og omsorgsindsats i løbet af et år. Blandt 80+ årige er andelen 70 pct.
  • Nogle borgere får både kommunale omsorgs- og plejeindsatser og er i kontakt med hospitalet, men omfanget af overlappet afhænger af hvilken population man tager udgangspunkt i.
  • Fra en regional vinkel – med udgangspunkt i hospitalspatienter – er det kun 13 pct. af patienterne, som også får en kommunal indsats. Men fra en kommunal vinkel – med udgangspunkt i borgere med kommunale indsatser – er det 78 pct. som også har en hospitalskontakt.
  • Blandt de ældste på 80 år eller derover er overlappet mellem hospitalspatienter og borgere med kommunal indsats det samme uanset vinkel: Tre ud af fire 80+ årige med hospitalskontakt, får også kommunal indsats – og omvendt (hhv. 74 og 73 pct.).
  • Blandt borgere med rehabilitering og hjemmesygepleje specifikt, er andelen, som også har hospitalskontakt, endnu højere (hhv. 90 og 85 pct.) end blandt borgere med andre kommunale indsatser som fx plejebolig (67 pct.) eller forebyggende hjemmebesøg (72 pct.).
  • Blandt indlagte hospitalspatienter på 80 år eller derover får næsten ni ud af ti også en kommunal indsats i løbet af et år.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk