Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark. Der opgøres på hhv. sigtelser for de 12-14 årige og fældende afgørelser for de 15-22 årige. Kategoriseringen af udsathed følger opdelingen i KL’s nøgletalspublikation ”Udsatte børn – nøgletal 2019”.

05. feb. 2019
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  Sigtelser for mindreårige (12-14 år)

  • Ca. 3,5 pct. af de udsatte børn har været sigtet for en lovovertrædelse i 2017. For de ikke-udsatte børn er andelen 0,6 pct.
  • Andelen af sigtede blandt udsatte børn steg fra 2016 til 2017 efter at være faldet fra 2013 til 2016. Set over hele perioden er andelen af sigtede udsatte børn faldet med ca. en tiendedel. Andelen af sigtede blandt ikke-udsatte børn er stort set uændret i perioden.
  • Størstedelen af sigtelserne for børnene i alderen 12-14 år vedrører tyveri mv. (45 pct. og 43 pct. for hhv. de ikke-udsatte og udsatte børn).

  Fældende afgørelser (15-22 år)

  • Ca. 8 pct. af de udsatte unge har begået kriminalitet i 2017, mens det gælder 1 pct. af de ikke-udsatte unge.
  • Andelen af unge med en dom har været faldende de seneste år. Således var der blandt gruppen af udsatte unge ca. 30 pct. færre dømte i 2017 end i 2013. Blandt de ikke-udsatte unge er der sket et fald på 33 pct. i samme periode.
  • Domme for voldsforbrydelser, røveri mv. udgør 27 pct. af alle domme blandt de udsatte unge og er dermed de hyppigst forekommende lovovertrædelser i gruppen af udsatte unge. Derimod udgør denne kategori 19 pct. af lovovertrædelserne blandt de ikke-udsatte unge, hvor overtrædelser af Lov om euforiserende stoffer er mere hyppigt forekommende.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Signe Frees Nissen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3447

  E-mail: sifn@kl.dk