Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Kortlægning af lægedækning i Danmark

Formålet med denne kortlægning er at illustrere den geografiske fordeling og aldersfordelingen blandt almen praktiserende læger i Danmark med henblik på at afdække områder med aktuel og potentiel fremtidig lægemangel.

15. sep. 2015
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • I kommunerne i Nordjylland og Sydsjælland er der generelt flere patienter tilmeldt hver læge end normtallet (1.600 pr. læge), hvilket kan indikere lægemangel i disse områder.
  • I hovedstadsområdet er der generelt også mange patienter pr. læge.  Dette skal dog ses i lyset af faktorer i befolkningsgrundlaget. I områder med mange velstillede eller yngre borgere kan der pga. basishonoraret være et særligt økonomisk incitament i at have mange patienter.
  • I alt 30 pct. af alle almen praktiserende læger er 60 år eller derover og 59 pct. er 50 år eller derover. I otte kommuner er over halvdelen af lægerne over 60 år, og i 25 kommuner er over 40 pct. af lægerne 60 år eller derover.
  • Der er en vis grad af sammenfald mellem kommuner, hvor en stor andel af lægerne er over 60 år og kommuner, hvis læger har mange patienter tilmeldt. Især i Nordjylland og Sydsjælland tegnes der et billede af både aktuelle og større fremtidige problemer med lægemangel pga. kombinationen af mange patienter pr. læge og høj gennemsnitsalder blandt lægerne.
  • I to tredjedele af kommunerne har lægerne i gennemsnit under 1.600 tilmeldte patienter (normtallet), hvilket vil sige, at der i disse områder i princippet er mulighed for frit at vælge læge.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk