Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Fremskrivning af behovet for sygeplejersker i kommunerne

Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet stige med 17 pct. frem til 2025 og 35 pct. frem til 2030, hvis der alene tages højde for den demografiske udvikling i befolkningen. Det svarer til 3.800 flere sygeplejersker i 2030 sammenlignet med i 2019.

14. jun. 2019
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • I januar 2019 var der i alt 14.489 sygeplejersker ansat i kommunerne (heraf 2.083 ledende sygeplejersker). Tre ud af fire er ansat til enten hjemmesygepleje, hjemmehjælp eller plejeboliger.
  • Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet set stige med 17 pct. frem til 2025 og med 35 pct. frem til 2030, hvis man alene tager højde for demografiske udvikling i befolkningen.
  • I absolutte tal betyder det, at antallet af sygeplejersker på disse tre områder samlet skal stige fra ca. 10.900 sygeplejersker i 2019 til ca. 14.700 sygeplejersker i 2030. Dvs. der er behov for 3.800 flere sygeplejersker i 2030 (ca. 3.300 ikke-ledende sygeplejersker og knap 600 ledende sygeplejersker).
  • Den relative stigning i behovet for sygeplejersker er størst, hvad angår sygeplejersker ansat ved plejeboliger. Denne gruppe bør ifølge den demografiske fremskrivning stige med 40 pct. frem til 2030. Den største stigning antalsmæssigt findes dog i hjemmesygeplejen, hvor antallet af sygeplejersker ifølge den demografiske fremskrivning bør stige med ca. 2.400 sygeplejersker frem til 2030.
  • Antallet af sygeplejersker ansat på de tre områder er steget omtrent dobbelt så meget i perioden 2017-2019, som den demografiske udvikling tilsiger et behov for i perioden. Der er tale om en ”ren” demografisk fremskrivning, dvs. en fremskrivning af hvad behovet for sygeplejersker vil være i fremtiden, når antallet af ældre stiger – alt andet lige. Det vil sige, hvis det nuværende serviceniveau fastholdes, og der ikke sker ændringer i opgaver, organisering m.m. Ændringer i helbredstilstanden blandt ældre (”sund aldring”) tages der heller ikke højde for.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk