Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Analyser: Arbejdsmarked og uddannelse

Forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

09. feb. 2015
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • En større andel af personer uden for arbejdsmarkedet har kontakt med primærsektoren i 2012 og deres gennemsnitlige antal af kontakter er større and blandt borgere i beskæftigelse. Det gælder især kontakter til psykolog/psykiater, vagtlæge og fysioterapeuter, kiropraktorer m.m.
  • Sygedagpengemodtagere en den gruppe uden for arbejdsmarkedet, som samlet set har det største forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren (24 kontra 8 kontakter/år blandt beskæftigede)
  • Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har 14 gange så mange kontakter til psykiater om året sammenlignet med beskæftigede. Næsten hver 10. kontanthjælpsmodtager har kontakt til en psykiater i løbet af 2012 mod godt og vel én ud af 150 borgere i beskæftigelse.
  • Antallet af kontakter til fysioterapeuter, kiropraktorer m.m. er størst landt personer i fleksjob. Personer i fleksjob eller på ledighedsydelse har i gennemsnit hhv. fem og tre gange så mange kontakter til fysioterapeuter m.m. sammenlignet med beskæftigede. 
  • Antallet af vagtlægebesøg er størst blandt kontanthjælpsmodtagere. De har tre gange så mange vagtlægekontakter årligt som beskæftigede.
  • Forskellene i det gennemsnitlige antal kontakter mellem borgere på og uden for arbejdsmarkedet kan ikke forklares af forskelle i køn- og aldersfordelingen mellem befolkningsgrupperne.
  • Storforbrugere af sundhedsydelser i primærsektoren, især storforbrug af psykolog/psykiater og fysioterapeuter m.m., er overrepræsenteret blandt borgere uden for arbejdsmarkedet.
  • Antallet af kontakter til tandlæge og speciallæge varierer mindre med arbejdsmarkedstilknytning end de øvrige sundhedsydelser. Årlig tandlægekontakt er den eneste type af sundhedsydelser, som borgere uden for arbejdsmarkedet i gennemsnit anvender mindre end beskæftigede. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk