Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Effekten af faste læger på plejehjem

Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvilken effekt faste læger tilknyttet plejehjem har på beboernes kontakter med sundhedsvæsenet. Den gradvise implementering af ordningen på tværs af landets kommuner udnyttes til at opdele plejehjemsbeboere i grupper for derigennem at skelne effekten af selve ordningen fra generelle tendenser i brugen af sundhedsvæsenet i perioden.

27. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  Implementering af faste læger

  Mere end 4 ud af 5 kommuner havde i efteråret 2020 helt eller delvist implementeret ordningen med fast tilknyttede læger på plejehjem. Langt størstedelen af kommunerne begyndte implementeringen i perioden 2016 til 2018. Siden 2018 er der kun seks nye kommuner, der er begyndt at implementere ordningen.

  Implementeringshastighed som analysegrundlag

  Der er meget stor variation i, hvor hurtigt kommunerne implementerer ordningen. For nogle lykkes det at tilknytte faste læger på alle plejehjem på under et år, mens det for mange tager mindst 3-4 år. Atter andre er stadig i 2020 undervejs eller endnu ikke begyndt.

  Variationen udnyttes i denne analyse, hvor plejehjemsbeboere i kommuner med forskellig grad af implementering sammenlignes.

  Almen praksis-kontakter

  Faste læger på plejehjem påvirker ikke beboernes samlede antal af kontakter med almen praksis. Men der sker en forskydning i typen af kontakter. Ordningen fordobler næsten antallet af sygebesøg, hvor lægen kom hjem til borgeren på plejehjemmet (2-3 sygebesøg mere pr. beboer om året). Effekten på telefon- og e-mailkonsultationer er mere usikker, men ordningen ser ud til at reducere antallet af disse konsultationstyper med 10-20 pct. (1 telefonkonsultation og 2-3 email-konsultationer færre pr. beboer årligt).

  Sygehus-kontakter

  Faste læger på plejehjem ser ud til at kunne reducere antallet af både akutte indlæggelser, forebyggelige sygehusophold og genindlæggelser blandt plejehjemsbeboere med ca. en fjerdedel. Det svarer til ca. 5.000 færre akutte indlæggelser, 2.500 færre forebyggelige sygehusophold og ca. 1.000 færre genindlæggelser blandt plejehjemsbeboere årligt, hvis alle kommuner havde implementeret ordningen med lige så stor effekt, som de kommuner, der har implementeret ordningen 100%.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk