Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Behandlingsindsatsen for borgere med skizofreni, som modtager enten bostøtte eller botilbud

Formålet med dette analysenotat er at belyse behandlingsindsatsen blandt borgere med skizofreni, som modtager enten bostøtte eller bor på botilbud. Analysen afdækker perioden 2015-2020.

02. nov. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Hver tredje voksne borger med skizofreni modtager enten bostøtte eller bor på botilbud.
  • Næsten en tredjedel (31 pct.) af de borgere med skizofreni, der bor på botilbud, har været indlagt på psykiatrisk afdeling i løbet af et år. Dette gør sig gældende for godt hver fjerde (25 pct.) af de borgere med skizofreni, der modtager bostøtte, mens det er under hver femte (18 pct.) af de resterende borgere med skizofreni.
  • Dog er de borgere med skizofreni, der modtager enten bostøtte eller botilbud indlagt væsentlig kortere tid, end det er tilfælde for de øvrige borgere med skizofreni. Således er den gennemsnitlige liggetid pr. indlæggelse næsten 9 dage kortere for de borgere med skizofreni, der modtager botilbud (15,6 dage) ift. de borgere med skizofreni, som hverken modtager bostøtte eller botilbud (24,3 dage).
  • Ca. 40 pct. af de borgere med skizofreni, der bor på botilbud og som har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, bliver genindlagt indenfor en periode på 30 dage. Denne andel er højere end blandt de øvrige borgere med skizofreni, hvor genindlæggelsesprocenten er omkring 31 pct.
  • I løbet af et år har ca. hver tredje af de borgerne med skizofreni (63 pct.), der modtager bostøtte, min. én planlagt psykiatrisk ambulant kontakt, mens det gælder for lidt over halvdelen (56 pct.) af de borgere med skizofreni som bor på botilbud. Blandt borgerne med skizofreni, som hverken modtager bostøtte eller botilbud, er det under halvdelen (46 pct.), som har min. én planlagt psykiatrisk ambulant kontakt. Til gengæld har de borgere med skizofreni, som bor på botilbud, væsentligt færre årlige planlagte psykiatriske ambulante kontakter med i alt ca. 8 årlige kontakter Dette er ca. 4 færre kontakter end de øvrige borgere med skizofreni.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Signe Frees Nissen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3447

  E-mail: sifn@kl.dk