Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Behandlingsindsatsen blandt borgere med spiseforstyrrelse

Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i behandlingsindsatsen blandt borgere med spiseforstyrrelser fra 2007-2022. Der er et særligt fokus på udviklingen blandt unge på 15-24 år.

15. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Ca 13.500 borgere i Danmark lider i 2022 af en spiseforstyrrelse (registreret i hospitalssektoren). Forekomsten er højest blandt unge i alderen 15-24 år, hvor næsten 1 pct. har en spiseforstyrrelse.
  • Forekomsten af spiseforstyrrelser steg med 75 pct. fra 2007 til 2016, hvorefter den har stabiliseret sig. Stigningen ses især blandt de 15-18-årige. Debutalderen for spiseforstyrrelser er faldet fra 21 år i gennemsnit i 2007 til 19 år i gennemsnit i 2021.
  • Omkring hver tredje person med spiseforstyrrelse har i løbet af et år psykiatrisk hospitalskontakt. Siden 2015 er der sket i fald i andelen med psykiatrikontakt, særligt andelen med planlagt ambulant psykiatrikontakt.
  • Borgere med spiseforstyrrelser har i gennemsnit 11 dage med psykiatrikontakt i løbet af et år (dem med kontakt har i gennemsnit 27 dage). Indlæggelsesvarigheden blandt borgere med spiseforstyrrelser er blevet halveret (fra 6 til 3 uger i gennemsnit) og borgere i planlagt ambulant behandling har 5 kontakter færre årligt end for 10 år siden.
  • Andelen af nye tilfælde, der har planlagt ambulant psykiatrikontakt i debutåret er steget fra 86 pct. i 2007 til 96 pct. i 2021, mens andelen med psykiatrisk indlæggelse i debutåret er faldet fra 27 pct. i 2007 til 15 pct. i 2021. Det kan tyde på, at spiseforstyrrelserne opdages på et tidligere tidspunkt, hvor behovet for indlæggelse er mindre – og/eller at det er sværere at blive indlagt end førhen. 
  • Nye tilfælde af spiseforstyrrelser har i gennemsnit samlet set 22 dage med psykiatrikontakt i løbet af debutåret. Det gennemsnitlige antal dage med planlagt ambulant kontakt i debutåret er steget med tre dage siden 2007, mens antallet af indlæggelsesdage er faldet med fire dage årligt i gennemsnit.
  • Andelen af nye tilfælde af spiseforstyrrelser, som er i kontakt med psykiatrien, er størst i debutåret, hvorefter andelen falder drastisk. Efter ca. to år stabiliserer psykiatrikontakten sig på et niveau sammenligneligt med kontakten blandt alle borgere med spiseforstyrrelser.
  • I 2020 faldt omfanget af psykiatrikontakt blandt nye tilfælde af spiseforstyrrelser, men ikke blandt alle borgere med spiseforstyrrelser. Det tyder på, at den mindskede aktivitet i psykiatrien som følge af COVID-19 ramte nydiagnosticerede mere end tidligere diagnosticerede borgere med spiseforstyrrelser.
  • I 2020 skete der næsten en fordobling i brugen af virtuelle psykiatrikontakter (telefon og video) blandt borgere med spiseforstyrrelser, hvilket sandsynligvis hænger sammen med corona-epidemien. Det nye høje niveau af virtuelle kontakter er fastholdt i 2021.
  • Hver tredje borger med spiseforstyrrelse, som har været indlagt, genindlægges akut inden for 30 dage. Tallet har været stigende siden 2007 og er næsten 10 procentpoint højere end blandt indlagte psykiatriske patienter generelt.
  • Borgere med spiseforstyrrelse har ca. 3 kontakter mere med egen læge årligt sammenlignet med andre borgere. Kun én ud af 20 har kontakt med praktiserende psykiatere årligt. Tallet kan dog være undervurderet pga.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk