Gå til hovedindhold

Dansk økonomi

Kommunernes økonomiske udvikling i 2021

07. feb. 2023
Analyser
Dansk økonomi
Økonomi

Efter et 2020 hvor Coronapandemien blev definerende for den økonomiske vækst, har den danske økonomi i betydelig grad genrejst sig i 2021 med en stigning i BNP på 4,9 procent. Samlet set er vi på landsplan næsten tilbage på vækstbanen fra før Coronakrisen. På tværs af landet er der dog store forskelle på, i hvor høj grad den økonomiske aktivitet er vendt tilbage i kommunerne.

Kommunernes økonomiske udvikling i 2020

08. feb. 2022
Analyser
Dansk økonomi
Økonomi

Coronapandemien ramte dansk økonomi hårdt, med et foreløbigt opgjort fald i BNP på 2,1 pct. Selvom det set med internationale øjne er et beskedent fald, ramte krisen meget hårdt i nogle kommuner. Kollapsen af flytrafikken fik eksempelvis produktionen i Tårnby Kommune til at falde med 23,5 pct.

Vækst og produktivitet

11. jan. 2022
Analyser
Dansk økonomi
Arbejdsmarked og uddannelse

I notatet opsummeres de vigtigste tendenser om udviklingen i produktivitet, beskæftigelse og pendling på tværs af landsdelene og kommuner i Danmark.

Landsdelenes vækst og produktivitet siden finanskrisen

11. jan. 2022
Analyser
Dansk økonomi
Arbejdsmarked og uddannelse

Formålet med dette analysenotat er at vise fordelingen af produktion i landsdelene, fordelt på forskelle i beskæftigelse målt ved præsterede timer og produktivitet. I notatet belyses også udviklingen i produktion og produktivitet siden finanskrisens start.

Massivt demografisk pres på plejeområdet

10. jan. 2019
Analyser
Dansk økonomi
Demografi og befolkning

Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

08. jan. 2019
Analyser
Dansk økonomi
Demografi og befolkning

Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt på velfærdsområder i perioden siden årtusindeskiftet i forhold til velstandsudviklingen og det demografiske træk.

Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

22. maj 2018
Analyser
Dansk økonomi
Arbejdsmarked og uddannelse

En analyse af hvilke dele af efterspørgslen, der har trukket op- og nedgang på arbejdsmarkedet siden år 2000, samt hvilke lektier, der kan drages i forhold til at undgå en ny overophedning af økonomien, som den vi oplevede i årene frem mod 2008.

Forskelle i produktivitet på tværs af landet – på kommuneniveau

22. mar. 2018
Analyser
Dansk økonomi
Økonomi

Formålet med dette analysenotat er at belyse forskellene i produktivitet og produktivitetsvækst på kommuneniveau over perioden 1993-2016.