Gå til hovedindhold

Dagtilbud og skole

10 år efter specialtilbud

01. feb. 2024
Analyser
Dagtilbud og skole
Social, sundhed og ældre

Elever, der har modtaget segregeret specialundervisning, går en noget sværere tid i møde efter 9. klasse end de almene elever. 10 år efter afslutningen på 9. klasse havde de i lavere grad fuldført en ungdomsuddannelse, de var beskæftiget i mindre omfang, og de var samtidigt markant oftere på offentlig forsørgelse.

Karaktergab mellem drenge og piger ved folkeskolens afgangseksamen

12. apr. 2023
Analyser
Dagtilbud og skole
Folkeskole

Analysen undersøger karaktergabet mellem drenge og piger ved folkeskolens afgangseksamen 2011-2022 med fokus på de enkelte prøvefags betydning for karaktergabet.

Ungdomsuddannelse blandt unge med psykiatriske diagnoser

01. jun. 2021
Analyser
Dagtilbud og skole
Social, sundhed og ældre

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan unge med udvalgte psykiatriske diagnoser i løbet af deres grundskoletid klarer sig i uddannelsessystemet senere. Fokus er på om, de gennemfører en ungdomsuddannelse og hvilken.

Elever med psykiatriske diagnoser og deres afgangsprøve i 9. klasse

26. jan. 2021
Analyser
Dagtilbud og skole
Social, sundhed og ældre

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan elever med psykiatriske diagnoser klarer sig i skolen.

Analyse af børns skolestart

10. aug. 2020
Analyser
Dagtilbud og skole
Folkeskole

Formålet med dette analysenotat er at belyse omfanget og udviklingen i, hvornår børn begynder i skole. Det gøres ved at se på andelen af børn, der starter tidligt i skole, får udsat skolestart, går børnehaveklassen om og andelen, der følger et traditionelt skolestartsforløb.

Udviklingen i elever i specialtilbud

30. jan. 2020
Analyser
Dagtilbud og skole
Folkeskole

Andelen af elever, der går i specialtilbud – kaldet segregeringsgraden – har været stigende siden 2015/16. I 2015/16 modtog knap 4,8 pct. af eleverne i de kommunale grundskoler undervisning i et specialtilbud. I 2018/19 var andelen af elever i specialtilbud steget til godt 5,3 pct., svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Især indskolingen har over de sidste fire skoleår oplevet en kraftig stigning i andelen i specialtilbud.