Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Dagtilbud og skole
Folkeskole

Udviklingen i elever i specialtilbud

Andelen af elever, der går i specialtilbud – kaldet segregeringsgraden – har været stigende siden 2015/16. I 2015/16 modtog knap 4,8 pct. af eleverne i de kommunale grundskoler undervisning i et specialtilbud. I 2018/19 var andelen af elever i specialtilbud steget til godt 5,3 pct., svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Især indskolingen har over de sidste fire skoleår oplevet en kraftig stigning i andelen i specialtilbud.

30. jan. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Andelen af elever i specialtilbud er over de sidste fire skoleår steget fra 4,8 pct. i skoleåret 2015/16 til 5,3 pct. i skoleåret 2018/19, svarende til en stigning på 0,6 procentpoint.
  • Især indskolingen har haft en kraftig stigning i andelen af elever i specialtilbud.
  • Antallet af elever i dagbehandlingstilbud/-hjem er steget med 15 pct. siden 2011/12.
  • Elever i specialtilbud kommer oftere fra familier fra de laveste indkomstgrupper, moren har oftere en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og forældrenes højest fuldførte uddannelsesniveau er oftere grundskole end elever i almenklasser. 
  • Andelen af elever med en psykiatrisk diagnose er steget både blandt elever i almenklasser og elever i specialtilbud. I 2018/19 havde 66 pct. af elever i specialtilbud en psykiatrisk diagnose, blandt elever i almenklasser er andelen 5 pct.
  • 80 pct. af eleverne, der gik i 9. klasse i en almenklasse i skoleåret 2012/13 havde afsluttet eller var i gang med en ungdomsuddannelse fire år efter 9. klasse. Blandt elever, der i 9. klasse gik i et specialtilbud, er andelen 27 pct.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk