Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Arbejdsmarked og uddannelse
Uddannelse

Udvikling i universiteternes økonomi og personale

I notatet belyses udviklingen i universiteternes økonomi og personale over perioden 2007-2013. Analysen er baseret på data fra Universiteternes Statistiske Beredskab.

24. apr. 2015
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Fra 2007 til 2013 er universiteternes indtægter øget med 5,4 mia. kr. svarende til en samlet realvækst på 25,2 pct. 
  • Indtægterne vedr. forskning var i 2013 forøget realt med næsten 50 pct. sammenlignet med 2007. Hovedsageligt som følge af øgede offentlige tilskud til forskning.
  • Midlerne til uddannelse er øget med 1,8 mia. kr. svarende til en real forøgelse på 30,6 pct. fra 2007 til 2013.
  • I 2013 afholdt universiteterne 26,8 mia. kr. i omkostninger. Hovedparten af omkostningerne, 54,8 pct., vedrører forskning, mens 29,7 pct. vedrører uddannelse.
  • Universiteternes personaletal er øget med 8.200 årsværk fra 2007 til 2013 svarende til næsten en tredjedel.
  • Personaletallet indenfor forskning er øget med ca. 5.200 årsværk svarende til en vækst ca. 43,2 pct. fra 2007 til 2013. Personaletallet rettet mod uddannelse er over samme periode øget med ca. 2.700 ekstra årsværk svarende til en stigning på 34,3 pct.
  • På hovedområdet teknik og naturvidenskab var der ca. 2,7 medarbejdere, der arbejdede med forskning, for hver medarbejder, der arbejdede med uddannelse. Indenfor sundhedsvidenskab er der også mere end dobbelt så mange medarbejdere, der arbejder med forskning, som med uddannelse.
  • Indenfor humaniora og samfundsvidenskab var der i 2013 en lidt større andel af personalet, der arbejder med uddannelse end med forskning.
  • Fra studieåret 2007 til 2013 er produktionen af studenterårsværk øget med 35 pct. Omregnet til kalenderår er stigningen fra 2007 til 2013 på 36,8 pct. pct.
  • I 2013 producerede universiteterne 9,7 studenterårsværk pr. årsværk, som er beskæftiget med uddannelse mod 9,5 i kalenderåret 2007.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk