Gå til hovedindhold

Arbejdsmarked og uddannelse

Beskæftigelsen i den offentlige sektor

17. mar. 2022
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Arbejdsmarked

Aldrig før har der været så mange lønmodtagere i Danmark som nu. Den store fremgang i beskæftigelse betyder at antallet af offentlige ansatte også er rekordhøjt, men set i forhold til den samlede beskæftigelse, fylder offentligt ansatte historisk lidt.

Udbud af og efterspørgsel efter udvalgte velfærdsuddannelser - 2021

24. jan. 2022
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Arbejdsmarked

Formålet med dette analysenotat er at præsentere den forventede udvikling i udbud af og efterspørgsel efter udvalgte uddannelsesgrupper

Udvalgte kendetegn blandt aktivitetsparate kontant­hjælpsmodtagere primo 2020

24. jun. 2021
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Social, sundhed og ældre

Formålet med dette analysenotat er, at kortlægge en række indikationer på forhold, som vanskeliggør vejen i job og uddannelse for de mindst ressourcestærke - de såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Samtaler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

13. jan. 2021
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Arbejdsmarked

Formålet med dette analysenotat er at vise, hvordan samtaleindsatsen for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge prioriteres.

Mænd pendler længere end kvinder i parforhold

15. dec. 2020
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Arbejdsmarked

Mænd pendler i gennemsnit længere end kvinder til job, men der er stor forskel i pendlingsmønstrene for både mænd og kvinder, og hvor stor forskellen i pendlingsafstand er. Baggrunden for denne forskel skal formodentlig findes i valget af bolig og pendlingsomfang. Valget af bolig og placering i forhold til arbejde spiller en central rolle for pendlingsafstand.

De unges afstand til ungdomsuddannelse

14. sep. 2020
Analyser
Arbejdsmarked og uddannelse
Uddannelse

Unge har i gennemsnit 15 km mellem deres folkeskole og deres valgte ungdomsuddannelse. Gennemsnittet dækker dog over store forskelle dels mellem unge på erhvervsuddannelserne, som har ca. dobbelt så langt til uddannelse som de unge på de gymnasiale uddannelser. Dels mellem unge i forskellige kommuner. I 6 kommuner har de unge mindst 40 km’s afstand til erhvervsuddannelsernes hovedforløb, mens de unge i andre kommuner har væsentligt kortere.