Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Arbejdskraft

Fakta om international arbejdskraft

Brugen af international arbejdskraft i Danmark er øget stort set konstant siden 2009. Fra 2008 til 2009 var der et mindre fald i forlængelse af Finanskrisen.

04. nov. 2023
Mand der svejser
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • I 4. kvartal 2022 udgjorde den internationale arbejdskraft 12,1 pct. af de i alt knap 2,5 milli-oner fuldtidslønmodtagere i Danmark, det er en stigning fra 5,9 pct. af lønmodtagerne i 4. kvartal 2009.
  • Den internationale arbejdskraft i Danmark er øget fra knap 200.000 til 400.000 lønmodtagere fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2022. I fuldtidslønmodtagere er stigningen fra 139.000 til 302.000 – dvs. en stigning på 163.000 fuldtidslønmodtagere.
  • Den internationale arbejdskraft er steget uafbrudt siden 2010 og faldet efter Finanskrisen var begrænset. Derimod faldt beskæftigelses blandt danske statsborgere kraftigt efter fi-nanskrisen og vedblev at falde til og med 2013. Efter 2013 er antallet af ekstra danske statsborgere i job øget i takt med de udenlandske statsborgere frem til 2020. Fra 2020 til 2022 er antallet af danske statsborgere i job øget mere end antallet af udenlandske stats-borgere.
  • Stigningen i international arbejdskraft er især drevet af statsborgere fra de nye EU-lande. Fra 2008 til 2022 steg antallet af lønmodtagere fra nye EU-lande med 70.000 til 95.000. Dermed overhalede antallet af beskæftigede fra nye EU-lande i løbet af 2022 antallet fra de gamle EU/EØS/EFTA-lande. Antallet fra de ”gamle” lande steg med 25.000 beskæftigede fra 29.000 til 91.000 i samme periode.
  • Antallet af beskæftigede fra tredjelande er ligeledes øget kraftigt. I alt har stigningen været på 64.000 beskæftigede, hvilket er mere end en fordobling ift. de 53.000, der var i 2008.
  • Det er især antallet af beskæftigede med opholdsgrundlag til erhverv, som er øget. I denne gruppe er der kommet ca. 85.000 flere beskæftigede fra 2008 til 2022, fra 26.000 til 111.000. Den anden opholdsgruppe, som er øget markant, er gruppen af beskæftigede med permanent opholdstilladelse. Denne gruppe er øget fra 11.000 til 57.000 (+46.000).
  • Opholdsgrundlag til erhverv er især øget ift. EU-opholdsbekendtgørelsen, som er øget med 60.000, mens antallet med ophold til erhverv fra tredjelande er øget med 23.000.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lasse Vej Toft

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3512

  E-mail: lvt@kl.dk