Gå til hovedindhold
Råderum
Social
Nyhed

En sammenhængende indsats for udsatte borgere – hvorfor og hvordan

Borgere med komplekse problemer mødes ofte af et offentligt system, der er svært at gennemskue. De skal navigere mellem forskellige forvaltninger, sagsbehandlere og kontaktpersoner, som stiller hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i indsatser med forskellige mål.

12. mar. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mange kommuner har i de senere år arbejdet med at samordne indsatser netop for udsatte borgerne på tværs af opgavesøjlerne. Der er høstet mange erfaringer og opnået gode resultater. Men det er også en tydelig konklusion, at det er en meget vanskelig opgave, der både har store konsekvenser for de berørte borgere, og som fylder meget i den kommunale økonomi. Derfor er der god grund til at fastholde og styrke indsatsen for at skabe gode og sammenhængende løsninger for borgerne.

  Vi har et fælles ansvar for at skabe bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer, så flere bliver i stand til at mestre eget liv og få fodfæste på arbejdsmarkedet

  Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg

  På den baggrund har KL samlet kommunale erfaringer og udarbejdet en kort publikation med fokus på de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer kommunerne møder, når der skal udvikles helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere.

  Publikationen beskriver seks kommunale eksempler, nemlig Halsnæs, Hjørring, Odense, Assens, Silkeborg og Syddjurs kommuner samt erfaringer fra Frikommuneforsøget om èn plan temaer.

  De seks kommuner og frikommunerne har meget forskellige forudsætninger f.eks. i forhold til størrelse, organisatorisk opbygning og behovene i de pågældende målgrupper. En række temaer går imidlertid igen i bestræbelserne for at samordne bedre på tværs af afdelinger og forvaltninger. Disse temaer er:

  • Målgrupperne
  • Fælles faglige mål og principper
  • Ledelse på tværs
  • Organisation
  • Borgerkonsulenten
  • Økonomi og investering
  • For hvert tema er der også formuleret en række anbefalinger om temaerne.

  God læselyst