Gå til hovedindhold
Integration
Beskæftigelse

Indledning: Inspiration til implementering af arbejdspligt

KL har indsamlet eksempler på gode metoder og indsatser for borgere, som omfattes af arbejdspligten, med formålet om at inspirere kommuner til, hvordan arbejdspligten kan implementeres. Eksemplerne er fordelt på fire temaer.

Indhold

  Kommunerne arbejder allerede målrettet med at bringe målgruppen for arbejdspligt ind på arbejdsmarkedet. Målgruppen er forskelligartet, og nogle er meget langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse problemstillinger. Der er derfor ikke nogen entydig opskrift på succes.

  Men rundt omkring i landet findes talrige virkningsfulde indsatser og gode erfaringer. Mange kommuner har gennem de seneste år opdyrket og afprøvet nye metoder og tilgange, som virker, og data viser en tydelig fremgang i beskæftigelsen for målgruppen. De metoder og tilgange skal vi holde fast i, også når arbejdspligten skal implementeres. 

  KL har derfor indsamlet eksempler på gode metoder, tilgange og indsatser for borgere, som omfattes af arbejdspligten. Formålet er at inspirere andre kommuner og bidrage til en implementering af arbejdspligten med jobeffekt. Og en implementering af arbejdspligten, der fastholder motivationen og troen på succes hos både borgere og medarbejdere i jobcentrene. 

  Nogle af indsatserne er velafprøvede og har dokumenterede resultater, andre er nyere og anviser en lovende praksis.

  De gode eksempler og metoder er samlet under fire temaer. Der vil være naturlige overlap mellem temaerne, da indsatser ofte har flere formål. Temaerne er:

  • Virksomhedsrettede indsatser og sproglig opkvalificering
  • IGU - et alternativ til arbejdspligt
  • Tilgangen til borgere med integrationsbehov
  • Nytteindsats

  KL har i udvælgelsen af kommunale indsatser lagt vægt på, at de i store træk kan iværksættes inden for rammerne af arbejdspligten. Men da vi endnu ikke kender de præcise rammer, skal dette tages med forbehold.

  IGU er ikke en del af arbejdspligten, men hvis en borger kommer i et IGU-forløb, er man ikke længere omfattet af reglerne om arbejdspligt. IGU skal derfor ses som et alternativ til arbejdspligt.

  Sidst opdateret: 11. juni 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Sara Glahder Lindberg

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3149

  E-mail: sgl@kl.dk