Gå til hovedindhold
Integration
Beskæftigelse

KL´s position og fakta om arbejdspligt

KL har igennem flere år arbejdet for, at en ny arbejdspligt bør tilrettelægges sådan, at kommunerne får så store frihedsgrader som muligt til at tilrettelægge indsatser med reel jobeffekt, at bureaukratiet minimeres, og kommunerne kompenseres økonomisk for øgede indsatser og administration.

Indhold

  Nederst på siden findes et handout, der i kort form opsummerer KL’s position.

  Fakta om arbejdspligt

  Kommunerne får en ny stor opgave, når regeringen indfører en arbejdspligt for ca. 22.000 borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder et krav om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år.

  På nuværende tidspunkt er ukrainske flygtninge ikke omfattet af arbejdspligten, da deres opholdsgrundlag udløber kort efter, at arbejdspligten træder i kraft. Hvis ukrainernes opholdsgrundlag forlænges, skal der tages politisk stilling til, hvorvidt ukrainerne skal være omfattet af arbejdspligten.

  I arbejdspligten skal borgerne som udgangspunkt være i aktivitet i op til 37 timer om ugen. Kommunerne skal foretage en individuel vurdering af konkrete aktiviteter og antallet af timer ud fra den enkelte borgers forudsætninger.

  Målgruppen

  Arbejdspligten træder i kraft i to tempi. Den 1. januar 2025 omfattes den første del af målgruppen, som er nuværende modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Der er ca. 12.000 borgere i denne målgruppe.

  Den 1. juli 2025 omfattes den næste målgruppe, som er nuværende modtagere af kontanthjælp, som ikke opfylder et opholds- og beskæftigelseskrav. Der er ca. 10.000 borgere i denne målgruppe. Disse borgeres ydelse nedsættes samtidig.

  Aktiviteter

  Arbejdspligten kan bestå af virksomhedspraktik, løntilskud, småjob, danskundervisning, jobsøgning, nytteindsats og særligt tilrettelagt nytteindsats. Vejledning og opkvalificering kan benyttes i begrænset omfang. Der vil også kunne tilbydes social- og sundhedsmæssige indsatser.

  Lovprocessen

  Vi kender ikke den endelige udformning af arbejdspligten endnu, og ovenstående skal derfor tages med forbehold. Vi forventer at lovforslaget om arbejdspligt kommer i høring i slutningen af juni, og fremsættes til oktober.   

  Læs mere

  Der kan læses mere om arbejdspligt på STARs temaside om Nyt kontanthjælpssystem, hvor der bl.a. findes en Q&A om arbejdspligt:

  Nyt kontanthjælpssystem (star.dk).

  Sidst opdateret: 11. juni 2024

  Her kan du læse om KL's position:

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Sara Glahder Lindberg

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3149

  E-mail: sgl@kl.dk