Tema

Detailhandel - Vejen til levende byer

Detailhandlen er udfordret i Danmark. Ikke kun i yderområderne, men i det meste af landet. Konsekvenserne ses i de danske bymidter, og derfor sætter KL fokus på detailhandlen med det formål at understøtte detailhandlen lokalt, skabe levende byer og forbedre vækstmulighederne for erhvervet.

FØLG MED

Inspiration

KL's indsats 2020

I Fokus

Information

KL's indspil til planlovsevalueringen 2020

INSPIRATION

Inspiration

Detailhandlens vækstpotentiale og betydning for kommunerne

Inspiration

Nyhed

Privat-offentlige bysamarbejder skaber varig værdi

Mit KL