Gå til hovedindhold
Sundhed
Social
Lovgivning

Politisk aftale og lovgivning

Læs om den politiske aftale om sundhedsklynger, lov om sundhedsklynger, bekendtgørelser og relevante vejledninger.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KL indgik i sommeren 2021 en aftale med regeringen og Danske Regioner om etablering af sundhedsklynger, der skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

  ”Det her er første skridt på vej mod den sundhedsreform, som vi har kæmpet for i 10 år. Flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme og flere med psykiske lidelser er den virkelighed, vi kigger ind i.

  Sundhedsklyngerne vil give os rammerne til at skabe mere tryghed for borgerne og tilrettelægge et godt patientforløb, hvor sundhedsvæsnets parter taler bedre sammen. For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der ligger stadig en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform, som vi ser frem til at tage med regeringen til efteråret.” - Jacob Bundsgaard, formand for KL

  Aftale om sundhedsklynger (pdf)

  Sundhedsministeriet offentliggjorde den 8. september 2022 Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg. Bekendtgørelsen kan ses her Bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg (retsinformation.dk)

  KL’s høringssvar vedr. bekendtgørelse om sundhedsklynger

  Orientering om at Sundhedsstyrelsen har udskudt fristen for indsendelse af den nye sundhedsaftale med et halvt år. Den nye frist for indsendelse til Sundhedsstyrelsen er 1. januar 2024.

  Sundhedsstyrelsen - Udsættelse af frist for nye sundhedsaftaler (pdf)

  Sidst opdateret: 23. februar 2024