Gå til hovedindhold

Data og analyser

Data og analyser

Sundhed
Digitalisering og teknologi
Analyser

Afdækninger og analyser, gennemført af projektet 'Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata'.

Analyse af anvendelse af data

Sundhed
Ældre
Analyser

Afdækninger og analyser af kommunernes anvendelse af data på sundheds- og ældreområdet.

Analyse af tidlig opsporing

Sundhed
Ældre
Analyser

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af hvilke uddata fra digitalt understøttede tidlig opsporingsredskaber anvendt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der kan indsamles på tværs af kommunerne.

Udvikling af datamodel til indsamling af data fra kommunale akutfunktioner

Sundhed
Ældre
Analyser

Projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata har gennemført et pilotprojekt, som har omhandlet udviklingen af en datamodel, der understøtter fælleskommunal dataindsamling om de kommunale akutfunktioner.

Analyse af behov for diagnostiske oplysninger i kommuner

Sundhed
Ældre
Analyser

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger på borgere fra almen praksis og hospitaler

Kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

Sundhed
Ældre
Analyser

I projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata er der blevet iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.