Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Analyser

Udvikling af datamodel til indsamling af data fra kommunale akutfunktioner

Projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata har gennemført et pilotprojekt, som har omhandlet udviklingen af en datamodel, der understøtter fælleskommunal dataindsamling om de kommunale akutfunktioner.

Indhold

  Projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata har gennemført et pilotprojekt, som har omhandlet udviklingen af en datamodel, der understøtter fælleskommunal dataindsamling om de kommunale akutfunktioner. Konkret understøtter datamodellen, at det kan identificeres, at en sygeplejeindsats fra det fælleskommunale indsatskatalog (FSIII) er tildelt af kommunens akutfunktion. Dette muliggør datamæssig adskillelse af akutfunktioner fra den øvrige kommunale sygepleje. Dermed vil der være grundlag for, at der kan laves centrale dataudtræk og tværkommunale sammenligninger på data for indsatser fra kommunale akutfunktioner.

  Der er gennemført et projekt om udvikling af en model til indsamling af data fra kommunale akutfunktioner.

  Resultatet af projektet er sammenfattet i ovenstående rapport, der fokuserer på

  1. værdien af en tværkommunal indsamling af data og
  2. en evaluering af den opstillede model for indsamling af data. Analysen viser overordnet, at der er værdi i en systematisk opsamling både lokalt og på nationalt niveau.

  Rapporten behandler også sammenhæng til kommunale referencemodeller og forudsætninger for tværkommunal indsamling. Afslutningsvist præsenteres et oplæg til et muligt videre forløb. Grundlaget for evalueringen er en kombination af kvantitativ evaluering baseret på lokalt gennemført opsamling af data og kvalitativ afdækning med henholdsvis kommuner og EOJ-systemleverandører.

  Vedlagte analyse afdækker, hvordan uddata fra de kommunale akutfunktioner kan afgrænses og opdeles på tværs af en række casekommuner. Sammenligneligheden af uddata belyses på baggrund af, hvorledes casekommunernes akutfunktioner er organiseret og, hvordan de aktuelt arbejder dataunderstøttet, som en del af den daglige dokumentationspraksis. Herunder hvordan casekommunernes akutfunktioner dokumenterer og registrerer aktiviteter, indsatser mv. samt, hvordan disse data anvendes.

  På baggrund af analysen udarbejdes i rapporten anbefalinger til en eller flere fælleskommunale modeller til afgrænsning og opdeling af data fra de kommunale akutfunktioner.

  Afdækningen har sit afsæt i, at Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 lancerede en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen havde til formål at løfte den samlede indsats overfor den ældre medicinske patient gennem otte indsatsspor, hvor et af indsatsområderne var etableringen af kommunale akutfunktioner. I forlængelse heraf publicerede Sundhedsstyrelsen i 2017 kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen med en række krav og retningslinjer for varetagelsen af særlige sygeplejeindsatser. I den forbindelse ønskes det, at kunne afgrænse aktiviteter i de kommunale akutfunktioner fra øvrige kommunale ydelser med henblik på bl.a. at kunne følge borgernes forløb i kommuner og på tværs af sektorer.

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Programchef

  Gitte Duelund Jensen

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3928

  E-mail: gdj@kl.dk

  Chefkonsulent

  Morten Bue Rath

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3589

  E-mail: mobr@kl.dk