Gå til hovedindhold
Social

Standardkontrakter

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Find standardkontrakterne og dertilhørende vejledninger på siden her

Indhold

  Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserede voksenområde. Kontrakterne har været i høring hos relevante parter på området.

  Standardkontrakter skal understøtte et gnidningsfrit samarbejde

  KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det specialiserede voksenområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

  Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er m.a.o. at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

  Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

  Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

   

  Ny version af standardkontrakterne

  KL har i samarbejde med rammeaftalesekretariaterne og en kommunal arbejdsgruppe gennemført en evaluering af standardkontrakterne på det specialiserede voksenområde. På baggrund af evalueringen er kontrakterne blevet justeret på en række punkter til version 2.0 i oktober 2023. De væsentligste ændringer er:

  • Afregningsfrister: I kontrakten målrettet indsatser uden for rammeaftalen er er der, i den nye version, mulighed for at køber sammen med leverandøren kan aftale, om afregning sker forud eller bagud. Det er desuden i vejledningen fremhævet, at afregningsfristen max kan være 30 dage efter modtaget faktura (jf. rentelovens § 3b.
  • Regulering af takster: I kontrakten målrettet indsatser uden for rammeaftalen er det præciseret, at den sats, der skal anvendes til den automatiske fremskrivning af takster, er pl satsen fra sidste indgåede økonomiaftale.
  • Manglende levering af indsats: Punktet er simplificeret bl.a. ved at henvise til de almindelige regler i dansk ret.
  • Erstatningspligt: Punktet om erstatningspligt udgår, da der vurderes at være omfattet af punktet om manglende levering
  • Forsikringsforhold: Kontrakten er her forenklet for at sikre at kontrakten ikke forpligter parterne ud af, hvad der er hjemmel til. Lovgivningen er på dette punkt tvetydig, hvorfor kontrakten ikke kan omfatte præcise forpligtelser. Når lovgivningen bliver præciseret, vil der være grund til at justere kontrakten.
  • Udarbejdelse af boligdokument ved § 108: Kontrakten er rettet så det nu fremgår, at det er købers ansvar at udarbejde boligdokument. Leverandøren er forpligtet til at levere de nødvendige oplysninger.

  Ud over ovenstående er der foretaget en række sproglige/redaktionelle justeringer og diverse mindre justeringer.

   

  Standardkontraktgrupper

  For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region er der nedsat en standardkontraktgruppe. Gruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af standardkontrakterne og vil løbende opsamle input, der skal indgå i revision af standardkontrakterne.

  Spørgsmål til standardkontrakterne kan stiles til medlemmerne af gruppen i den region, man hører hjemme i:

  Fælleskommunalt Socialsekretariat (socialsekretariatet.dk)

  Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland - Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland (viborg.dk)

  Sekretariat for Nordjysk Socialaftale (rammeaftalernord.dk)

  Rammeaftale Hovedstaden (hovedstadenskommuner.dk)

  Sekretariatet Rammeaftale Sjælland - RS17

   

  Standardkontrakter og tilhørende vejledninger kan findes nederst her på siden og på rammeaftalernes hjemmesider. Bemærk, at der i oktober 2023 er udkommet en ny version 2.0.

  Standardkontrakten på børne- og ungeområdet kan findes her: Standardkontrakter på det udsatte børne- og ungeområde (kl.dk)

  Sidst opdateret: 4. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Katrine Nørtoft Magelund

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3548

  E-mail: kanm@kl.dk

  Specialkonsulent

  Malte Nyfos Mathiasen

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3352

  E-mail: mama@kl.dk