Gå til hovedindhold
Børn og unge
Social

Standardkontrakter på det udsatte børne- og ungeområde

KL har i fællesskab med kommunale repræsentanter samt repræsentant fra rammeaftalesekretariaterne udarbejdet standardkontrakter på det udsatte børn- og ungeområde. Find standardkontrakterne og dertilhørende vejledninger på siden her.

Indhold

  Standardkontrakter 

  KL har i fællesskab med kommunale repræsentanter samt repræsentant fra rammeaftalesekretariaterne udarbejdet standardkontrakter på det udsatte børn- og ungeområde. Kontrakterne har været i høring hos relevante parter på området.

  Standardkontrakterne og vejledningerne opdateres pr. 1. januar 2024, således de afspejler barnets lov, der ligeledes træder i kraft 1. januar 2024

  Standardkontrakter skal understøtte et gnidningsfrit samarbejde

  KL anbefaler, at kontrakten anvendes i forbindelse med alle nye køb på det udsatte børne- og ungeområde både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

  Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er m.a.o. at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

  Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

  Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale børneområde (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud på børneområdet, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

  Standardkontrakter og tilhørende vejledninger kan findes her på siden og på rammeaftalernes hjemmesider.