Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Om KKR Syddanmark

I KKR Syddanmark mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 22 kommuner i Region Syddanmark for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (A), Middelfart Kommune, er formand for KKR Syddanmark. Næstformand er borgmester Søren Steen Andersen (V), Assens Kommune

Indhold

  KKR Syddanmark omfatter de 22 kommuner i Region Syddanmark. Der bor lidt over 1,2 millioner indbyggere i Region Syddanmark.

  KKR Syddanmark er et samarbejde mellem de 22 kommunalbestyrelser i Region Syddanmark. Den politiske retning skabes i dialog - og med afsæt i kommunernes forskellige vilkår, udfordringer og holdninger. KKR Syddanmark mødes som udgangspunkt fem gange om året.

  KKR Syddanmark udpeger (eller indstiller) for hver valgperiode en lang række kommunale politiske repræsentanter til forskellige regionale fora. Det kan være til såvel lovfæstede regionale organer som regionale fora, der nedsættes efter lokale og regionale aftaler.

  Som udpeget af KKR Syddanmark repræsenterer man de 22 kommunalbestyrelser i Syddanmark. KKR Syddanmark varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt samspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne.

  KKR Syddanmark arbejder for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere - og arbejde strategisk med udvikling af kommunen.

  Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Syddanmark med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd. KKR-sekretariatet har fokus på det politiske samarbejde og forestår den politiske mødeforberedelse med udgangspunkt i KKR's møder.

  I KKR Syddanmarks Blå Bog nedenfor og til højre på siden kan du finde oplysninger om medlemmerne af KKR Syddanmark, og hvem der er udpeget til regionale fora.