Gå til hovedindhold
Nyhed
KKR Syddanmark

Nyhedsbrev februar 2024

KKR's nyhedsbrev fra februar 2024. Læs om pædagoguddannelsen i Syddanmark og ministerbesøg hos KKR Syddanmark.

16. feb. 2024

Indhold

  Pædagoguddannelsen i Syddanmark

  KKR Syddanmark har besluttet at fastholde pædagogdimensioneringen på 1.205 pladser i 24/25 og samtidig fastholde fordeling af uddannelsespladserne mellem de tre specialeretninger:

  • Dagtilbudspædagogik: 42%
  • Social- og specialpædagogik: 39%
  • Skole- og fritidspædagogik: 19%

  Kommuner og region oplever generelt udfordringer med at rekruttere pædagoger, især inden for daginstitutionsområdet og det specialiserede socialområde. KKR Syddanmark følger derfor udviklingen nøje og tilpasser dimensioneringen i takt med behovet.

  KKR Syddanmark har stor opmærksomhed på området – og via partnerskabsaftalen med UC Syd og UC Lillebælt er der blandt andet fokus på, at fremme interessen for pædagoguddannelsen og tiltrække flere studerende, samt at fastholde pædagoger i faget efter endt uddannelse. 

  Ministerbesøg hos KKR Syddanmark

  Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde gav med sit besøg hos KKR Syddanmark et billede af regeringens fokus på udfordringerne i den offentlige sektor med blandt andet at øge mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og at sikre mere geografisk og social lighed i sundhed.

  Det blev til en spændende og livlig drøftelse, der blandt andet bragte følgende temaer på bordet:

  • Behov for at sundhedsloven og serviceloven hænger sammen
  • Samtænke kultur/fritid og sundhed
  • At bruge passende incitamenter i den nye sundhedsstruktur
  • Styrke kommunernes rolle på psykiatriområdet
  • Styrke social-og sundhedsområdet i selve uddannelsesforløbene samt via gode fortællinger
  • Behov for at differentiere sundhedsklyngeydelser.

  Snakken bar præg af, at KKR Syddanmark aktuelt er optaget af fremtidens velfærdssamfund og det voksende gab, der ses mellem privat velstand og krav og forventninger til offentlig velfærd. Dette set i lyset af, at kommunerne ser ind i en demografisk udvikling med markant flere ældre borgere og samtidig mangel på arbejdskraft på såvel det offentlige som på det private arbejdsmarked.

  Hertil er der fokus på sammenhæng på ældre- og sundhedsarbejde og den helhedsorienterede indsats herunder blandt andet forebyggelse.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Birgitte Lambrechtsen

  KKR Syddanmark

  Telefon: +45 2383 2028

  E-mail: bel@kl.dk