EU

KL's Internationale udvalg

Internationalt udvalg er et af de seks stående udvalg under KL's bestyrelse, der varetager opgaver inden for EU-spørgsmål og andre internationale emner. Internationalt udvalgs overordnede opgave er:

  • at sikre danske kommuners interesser varetages bedst muligt i EU
  • at udbrede kendskabet til EU blandt politikere og medarbejdere i kommunerne samt skabe opmærksomhed om EU's betydning for kommunernes arbejde.

Den internationale opgave er vokset betydeligt med årene, eftersom EU-lovgivning får stadig større betydning for kommunerne. 

KL's Internationale udvalg består af 9 medlemmer:

Erik Flyvholm (V)

Formand Erik Flyvholm (V)
Borgmester i Lemvig Kommune.

Næstformand Kirstine Bille (F)
2. viceborgmester i Syddjurs Kommune.

Per Bødker Andersen (A)

Per Bødker Andersen (A)
Byrådsmedlem i Kolding Kommune.

Jens Christian Gjesing (A)

Jens Christian Gjesing (A)
Byrådsmedlem i Haderslev Kommune

Jens Ive (V)

Jens Ive (V)
Borgmester i Rudersdal Kommune.


Karen Melchior (B)
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation.


Per Nørhave (O)
Byrådsmedlem i Ringsted Kommune.

Kirsten Jensen
Kirsten Jensen (A)
Borgmester i Hillerød Kommune.

 
Anders Rosenstand Laugesen (V)
Byrådsmedlem i Skanderborg Kommune.