EU

KL's Internationale udvalg

Internationalt udvalg er et af de seks stående udvalg under KL's bestyrelse, der varetager opgaver inden for EU-spørgsmål og andre internationale emner. Internationalt udvalgs overordnede opgave er:

  • at sikre danske kommuners interesser varetages bedst muligt i EU
  • at udbrede kendskabet til EU blandt politikere og medarbejdere i kommunerne samt skabe opmærksomhed om EU's betydning for kommunernes arbejde.

Den internationale opgave er vokset betydeligt med årene, eftersom EU-lovgivning får stadig større betydning for kommunerne. 

KL's Internationale udvalg består af:

Erik Flyvholm (V)
Per Bødker Andersen (A)
Jens Christian Gjesing (A)
Jens Christian Gjesing (A)
Jens Ive (V)
Jens Ive (V)
Kirsten Jensen (A)
Anders Rosenstand Laugesen (V)