Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Om Omstillings- og Udviklingsenheden

Læs mere om Omstillings- og Udviklingsenhedens arbejde, tilbud og aktiviteter.

Indhold

  Omstillings- og Udviklingsenheden er etableret i forbindelse med effektiviseringssamarbejdet mellem kommunerne og staten, der er forankret i økonomiaftalen. Tidligere arbejdede enheden under rammerne af det såkaldte ’Moderniserings- og effektiviseringsprogram’ (2017-2019), mens rammerne for enhedens arbejde nu sættes af det såkaldte ’Velfærdsprioriterings-program’ (2020-). I Velfærdsprioritering er der bl.a. fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet.

  Hvert år arbejder kommunerne med at skabe økonomisk råderum til mere velfærd og politiske prioriteringer ved at udvikle, omstille og effektivisere den kommunale opgaveløsning. Omstillings- og Udviklingsenheden har til opgave at understøtte dette arbejde via videndeling, rådgivning og facilitering af netværk på tværs af kommunerne.

  Omstillings- og Udviklingsenheden har fokus på at identificere og sprede de gode kommunale eksempler samt greb og metoder, der kan bidrage til at skabe råderum. Derudover arbejder enheden med at udvikle inspirationsmateriale og understøttende redskaber, der kan anvendes i forbindelse med kommunernes budgetproces. Et centralt element i enhedens arbejde er derudover at facilitere netværk mellem kommunerne med henblik på videndeling og sparring.

  Enhedens tilbud og aktiviteter omfatter bl.a.:

  Hvis du har en god idé eller et ønske til en aktivitet som Omstillings- og Udviklingsenheden kan igangsætte, må du endelig tage kontakt.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Andreas Hohwy Pallesen

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3719

  E-mail: anhp@kl.dk

  Specialkonsulent

  Line Bachmann Lund

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3551

  E-mail: libl@kl.dk