Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Om Omstillings- og Udviklingsenheden

KL's Omstillings- og Udviklingsenhed understøtter kommunernes arbejde med at skabe råderum via udvikling, omstilling og effektivisering af den kommunale drift.

Indhold

  Omstillings- og Udviklingsenheden er etableret ifm. effektiviseringssamarbejdet mellem kommunerne og staten, der er forankret i økonomiaftalen. Tidligere arbejdede enheden under rammerne af det såkaldte ’Moderniserings- og effektiviseringsprogram’ (2017-2019), mens rammerne for enhedens arbejde nu sættes at det såkaldte ’Velfærdsprioriterings-program’ (2020-). I Velfærdsprioritering er der bl.a. fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet.

  Hvert år arbejder kommunerne med at skabe økonomisk råderum til mere velfærd og politiske prioriteringer ved at udvikle, omstille og effektivisere den kommunale opgaveløsning. Omstillings- og Udviklingsenheden har til opgave at understøtte dette arbejde via videndeling, rådgivning og facilitering af netværk på tværs af kommunerne.

  Omstillings- og Udviklingsenheden har fokus på at identificere og sprede de gode kommunale eksempler samt greb og metoder, der kan bidrage til at skabe råderum. Det kan eksempelvis være inden for digitalisering, indkøb, styringsredskaber, arealoptimering mv. Derudover arbejder enheden med at udvikle inspirationsmateriale og understøttende redskaber, der kan anvendes ifm. kommunernes budgetproces. Et centralt element i enhedens arbejde, er derudover at facilitere netværk mellem kommunerne, med henblik på videndeling og sparring.

  Enhedens vifte af tilbud og aktiviteter tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunerne. Hvis du har en god idé eller et ønske til en aktivitet som Omstillings- og Udviklingsenheden kan igangsætte, må du derfor endelig tage kontakt.

  Enhedens tilbud og aktiviteter omfatter bl.a.:

  Sidst opdateret: 6. december 2023