Gå til hovedindhold

Casesamlinger på fagområderne

6 resultater

Partnerskabsprojekt om styring på socialområdet

22. jun. 2023
Økonomi
Råderum
Social

KL har i samarbejde med 30 kommuner gennemført et partnerskabsprojekt med fokus på data og analyser. Projektet har bl.a. afdækket årsagerne til det stigende udgiftspres, som mange kommuner oplever.

Casekatalog om effektiv drift på ejendomsområdet

16. jun. 2023
Økonomi
Råderum

Der har over de senere år været øget fokus på at omstille og udvikle ejendomsområdet. KL har i samarbejde med 8 kommuner udarbejdet et casekatalog, der samler op kommunernes arbejde med en effektiv ejendomsdrift. Casene sætter fokus på, hvordan strategi, organisering og arealoptimering kan anvendes som greb til at effektivisere ejendomsdriften.

Casekatalog om digitalisering af administrationen

16. jun. 2023
Økonomi
Råderum

I de senere år er kommunerne kommet langt med digitaliseringen. KL har derfor i samarbejde med kommunerne udarbejdet et casekatalog, der samler op på 26 praksisnære digitaliseringstiltag inden for fem administrative støttefunktioner: Økonomi, Løn og Personale, IT, Ejendomsadministration og Sekretariatsopgaver. Brug denne side som inspiration til at overveje, om nogle af tiltagene kan være relevante i din kommune.

Caseanalyse: 10 tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt

16. jun. 2023
Økonomi
Råderum

Der er stor efterspørgsel efter kommunale cases med dokumenterede effekter, og derfor sætter KL i en denne analyse spot på 10 teknologier, der frigør tid og ressourcer i kommunerne – og som hjælper medarbejdere med at løse deres opgaver på nye måder.

Inspirationskatalog om kommunale tiltag på ældreområdet

16. jun. 2023
Økonomi
Råderum
Ældre

De kommende år vil der være et stort udgifts- og aktivitetspres på ældreområdet i kommunerne. Antallet af ældre over 80 år stiger frem mod 2030 med 170.000 personer samtidig med, at borgernes sundhed bliver mere kompleks og det nære sundhedsvæsen i disse år udbygges. Dertil kommer, at mange kommuner har udfordringer med at rekruttere personale til ældreplejen. Det stiller alt sammen massive krav til organisering og tilrettelæggelse af kommunernes ældrepleje, og på at opspore effektive løsninger.

Inspirationsmateriale: Socialfagligt indkøb

16. jun. 2023
Økonomi
Råderum
Social

Indkøb kan i langt højere grad, end det er tilfældet i dag udgøre en vigtig samarbejdspartner og støttefunktion for chefer og sagsbehandlere på de store velfærdsområder, der foretager mange, komplekse og ofte dyre køb.