Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed

Mangler du inspiration til råderumsarbejdet? Find hjælp i KL’s værktøjskasse

KL har udarbejdet en række redskaber, hvor kommunerne kan finde inspiration til hvor og hvordan der kan skabes råderum – læs med og bliv klogere på hvordan disse redskaber kan anvendes i din kommune.

30. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KL har i de seneste år arbejdet med at udvikle en række redskaber, som kommunerne kan anvende i råderumsarbejdet. Redskaberne er udviklet pba. efterspørgsel fra kommunerne og i tæt dialog med brugerne af redskaberne. Ligeledes bliver redskaberne løbet opdateret med justeringer pba. feedback fra brugerne.

  I denne artikel kan du læse om følgende redskaber:

  • Tre trin til råderum
  • Idebanken
  • Kommunernes Klimakort
  • KL’s Økonomiunivers

  Redskabets opbygning og indhold

  Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere, hvor og hvordan der kan skabes råderum. For at understøtte denne proces, har KL udviklet redskabspakken ’Tre trin til råderum’, der har til formål at understøtte en undren og dialog om, hvor og hvordan, der kan skabes økonomisk råderum.

  Værktøjet består af tre trin, der udfoldes i de følgende afsnit:

  • Trin 1: Analysér og drøft hvor der er potentiale for at skabe råderum ved hjælp af KL’s RåderumsBenchmark og/eller RåderumsOverblik samt tilhørende mødeguide med refleksionsspørgsmål.
  • Trin 2: Analysér og benchmark på funktionsniveau i RåderumsCockpit og analysér centrale nøgletal i FLIS Styringscockpit.
  • Trin 3: Gennemgå greb, cases og materialer i VidensPortalen.

  Redskabet er udformet således, at kommuner kan anvende det på egen hånd, og det er gratis tilgængeligt på KL’s hjemmeside. KL kommer dog også meget gerne på besøg og faciliterer anvendelse af redskabet.

  Figuren nedenfor viser en oversigt over redskabets tre trin.

  Figuren viser en oversigt over redskabets tre trin

  RåderumsOverblik – identificer hvor din kommune har det højeste udgiftsniveau

  RåderumsOverblik er en Power BI-rapport, der danner overblik over kommunens udgiftsniveau på alle fagområder – dvs. at man kan få indsigt i kommunens udgiftsniveau, samt sammenligne udgiftsniveauet med landsgennemsnittet og de andre 97 kommuners udgiftsniveau. Formålet er at igangsætte en dialog om, hvordan kommunens udgiftsniveau ser ud på tværs af fagområder, og hvor der er potentiale for at skabe råderum.

  RåderumsOverblik

  RåderumsBenchmark – beregn mulighedsrummet for at skabe råderum

  RåderumsBenchmark er et dialogværktøj, der består af en BI-rapport og en tilhørende mødeguide. BI-rapporten beregner mulighedsrummet for at skabe råderum for de enkelte fagområder i den kommunale forvaltning, mens mødeguiden understøtter en lokal dialog om resultaterne. Formålet er at facilitere en dialog om og analyse af, hvor og hvordan der kan skabes råderum. RåderumsBenchmark adskiller sig fra RåderumsOverblik ved at være lidt mere detaljeret – eksempelvis beregner RåderumsBenchmark, modsat RåderumsOverblik, et mulighedsrum for at skabe råderum.

  RåderumsBenchmark

  For at få tilsendt en RåderumsBenchmark-rapport for din kommune, skal du kontakte KL.

  RåderumsCockpit – benchmark udgiftsniveauet helt ned på funktionsniveau

  RåderumsCockpit er en Power BI-rapport, der gør det muligt at benchmarke på funktionsniveau inden for alle fagområder. Der kan benchmarkes ift. landsgennemsnittet eller en eller flere udvalgte sammenligningskommuner. RåderumsCockpit er tænkt som et supplerende redskab til RåderumsOverblik og RåderumsBenchmark, idet det gør det muligt at dykke ned i præcis hvilke funktioner, der driver kommunens udgiftsniveau inden for de forskellige fagområder.

  RåderumsCockpit

  For at få tilsendt en RåderumsCockpit-rapport for din kommune, skal du kontakte KL.

  FLIS StyringsCockpit – benchmark din kommune ift. centrale aktivitets- og økonominøgletal

  KL har sammen med en række kommuner, på baggrund af mere end 1.200 nøgletal i FLIS, udarbejdet et styringscockpit, der indeholder 65 centrale nøgletal. Nøgletallet præsenteres på udvalgte styringsniveauer. FLIS Styringscockpit illustrerer, hvilke nøgletal der systematisk kan præsenteres på de forskellige niveauer i styrings- og ledelseskæden, så kommunen har et fælles faktabaseret benchmarkinggrundlag med et tværkommunalt perspektiv, der kan opdateres hver måned på tværs af fagområder. I FLIS Styringscockpit kan kommunerne se data for både egen og andre kommuner samt for landsgennemsnittet. I FLIS Styringscockpit er det således muligt at gå et spadestik dybere end i RåderumsBenchmark og blive klogere på, hvad der driver udgifterne på et område.

  FLIS Styringscockpit

  VidensPortalen – find inspiration til hvordan I kan skabe råderum

  VidensPortalen samler en række materialer (cases, artikler, værktøjer mv.), der kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Formålet med VidensPortalen er at give kommunerne nye ideer og viden om, hvordan de kan skabe råderum.

  VidensPortalen

  KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale ledere og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til at skabe økonomisk råderum. Kortlægningen giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at videndele med hinanden.

  Materialet fra kortlægningerne er samlet i et databaseværktøj for hhv. budget 2019, budget 2020, budget 2021, budget 2022 og budget 2023. Her kan kommunerne søge blandt alle effektiviseringstiltag ud fra fagområde og typen af effektiviseringstiltag (fx digitalisering, indkøb mv.). Database-værktøjet kan hentes på KL’s hjemmeside og vil løbende blive opdateret med nye effektiviseringstiltag.

  En spørgeskemaundersøgelse blandt kommunale økonomichefer viser at knap 60 pct. anvender KL’s Idebank ifm. deres budgetproces. Idebanken bliver fx anvendt, når der skal udarbejdes et råderumskatalog, og der er behov for ny inspiration. Tag gerne fat i KL, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan bruge Idebanken.

  Idébanken for budget 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023

  Video: Idébanken