Gå til hovedindhold
Økonomi
Råderum

Redskab: Tre trin til råderum

Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere hvor, og hvordan der kan skabes råderum i en presset økonomi. Prøv KL's redskab "Tre trin til råderum" og få svar på, hvor der kan være et mulighedsrum for videre analyse af nye råderum. "Tre trin til råderum" er et værktøj, der har til formål at understøtte en lokal dialog om, hvor og hvordan, der kan skabes økonomisk råderum.

Indhold

  Tre trin til råderum er opdateret med de foreløbige regnskabstal for 2023. Tallene vil igen blive opdateret, når det endelige regnskab foreligger i ultimo april.

  Råderumsoverblik er et redskab til at skabe overblik over kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder. Rapporten gør det muligt at benchmarke kommunens udgiftsniveau ift. en udvalgt sammenligningskommune eller landsgennemsnittet. Formålet med redskabet er, at understøtte en dialog om hvor der kan skabes råderum.

  RåderumsBenchmark er et dialogværktøj, der består af en BI-rapport og en tilhørende mødeguide. BI-rapporten beregner mulighedsrummet for at skabe råderum for de enkelte fagområder i den kommunale forvaltning, mens mødeguiden understøtter en lokal dialog om resultaterne. Formålet er at facilitere en dialog om og analyse af hvor og hvordan, der kan skabes råderum.

  Dialogværktøjets to elementer

  Dialogværktøjet består af to elementer:

  1. En BI-rapport, der automatisk analyserer kommunens mulighedsrum ift. at skabe råderum på tværs af fagområder. Mulighedsrummet beregnes ift. et givent udgiftsniveau. Formålet med RåderumsBenchmark er at undersøge, hvor der er det største mulighedsrum ift. at skabe nyt økonomisk råderum.

  2. En mødeguide, der kan understøtte en lokal dialog om, hvor der er det største økonomiske potentiale for at skabe råderum og hvor kommunen samtidig både politisk og fagligt vurderer, at der er mulighed for at skabe råderum. Mødeguiden kan hentes i PDF-format nederst på denne side.

  OBS: For at kunne se rapporten for din kommune, skal du indtaste en kommunespecifik kode. Skriv til Niklas Jespersen, nije@kl.dk for at modtage en kode. Nederst på siden findes en PDF med datadokumentation, og angivelse af dataafgrænsninger.

  Formålet med RåderumsCockpit er at give kommunerne et overblik over, hvad der driver udgifterne på de enkelte fagområder. Rapporten giver mulighed for at benchmarke på funktionsniveau, og kan anvendes i løbende drøftelser af kommunens styring og muligheder for at skabe råderum.

  Hvad er RåderumsCockpit?

  RåderumsCockpit er et værktøj til at afdække kommunens udgiftsniveau på tværs af fagområder, og dermed belyse muligheder for at skabe råderum. Rapporten analyserer kommunens nettodriftsudgifter på funktionsniveau og udregner differencen i udgift pr. enhed i forhold til landstotalen og den pågældende kommunes sammenligningskommuner. RåderumsCockpit er et mere detaljeret og supplerende værktøj til RåderumsBenchmark, og anbefales at bruges i samspil med dette værktøj. Læs mere om Råderumsbenchmark her.

  OBS: For at kunne se rapporten for din kommune, skal du indtaste en kommune-specifik kode. Skriv til Niklas Jespersen via mail: nije@kl.dk for at modtage en kode.

  VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc., der kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Formålet med VidensPortalen er at give kommunerne nye ideer og viden om, hvordan de kan skabe råderum.

  VidensPortalen samler gode greb, cases, artikler etc. , som kan give inspiration til, hvordan der kan skabes nyt råderum. Materialerne i VidensPortalen er opdelt i 9 temaer, der løbende opdateres.

  Sidst opdateret: 30. marts 2024

  Dokumenter

  Kontakt for kommunekode

  Konsulent

  Niklas Jespersen

  Økonomisk Sekretariat

  Telefon: +45 3370 3348

  E-mail: nije@kl.dk