Gå til hovedindhold

Råderum nr. 18

Kan rammestyring favne tværgående løsninger?

Råderum
Økonomi
Nyhed

Rammestyringen har mange styrker og er grundstenen i den kommunale økonomistyring. Men når en stigende opgavekompleksitet betyder, at der i højere grad skal arbejdes helhedsorienteret og på tværs af fagområder, bliver rammestyringen udfordret. Så hvordan kan man arbejde helhedsorienteret uden at bryde med rammestyringen?

Én fælles bundlinje kan understøtte samarbejde på tværs af fagsiloer

Råderum
Velfærd
Økonomi

Borgernes behov bliver stadigvæk mere komplekse og går på tværs af fagområder, forvaltninger og sektorer. Det kalder på øget samarbejde, så forskellige fagligheder understøtter hinanden. I Odder Kommune sker det gennem én fælles bundlinje på tværs af hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som giver plads til prioritering og mulighed for at tage et individuelt afsæt i borgerens behov.

Hvad driver udgifter på det specialiserede socialområde?

Råderum
Social
Økonomi

Det specialiserede voksenområde udfordrer kommunerne økonomisk og styringsmæssigt, og udgifterne er steget kraftigt i de senere år. Et partnerskabsprojekt har i 2019 kastet lys over årsagerne til det store udgiftspres samt indsatser, der kan være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter ydelser på kort og langt sigt.

Mange veje til god kvalitet i dagtilbud

Råderum
Dagtilbud
Nyhed

Finansloven for 2020 sætter et midlertidigt punktum for flere års diskussioner om normeringer på dagtilbudsområdet. Med aftalen afsættes 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til lovbundne minimumsnormeringer. Kommunerne står med en central opgave i forhold til at sikre, at kvaliteten bliver styrket. Det er ikke en ny dagsorden, og derfor er det vigtigt at gøre brug af gode praksisnære erfaringer.