Gå til hovedindhold

Opstartsmøde: Aktiv it-arkitekturstyring skal høste gevinsterne ved digitalisering i kommunerne

Engagement og kommunikation ved brug af metaforer fyldte dagsordenen, da Kommunernes nye It-Arkitekturråd satte sig sammen første gang. Ændringerne i betingelserne for den kommunale opgavevaretagelse er en vildtvoksende plante, der gror, om vi vil det eller ej. Som den gode botaniker kan vi klippe, pode og anvende vægte, der kan flytte planten i den retning, vi gerne vil – it-arkitekturstyring er et af botanikerens redskaber. Høsten er realiseringen af gevinsterne ved digitalisering.

11. nov. 2011
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  illedet med botanikeren i sit drivhus var en del af drøftelserne ved opstartsmødet i Kommunernes It-Arkitekturråd (materialet fra mødet findes nederst på siden). Ni chefer fra den kommunale sektor, med solid erfaring med de mange aspekter ved vellykket digitalisering, skal sammen med de kommunale beslutningstagere sætte retningen for den fælleskommunale it-arkitekturstyring – og derved fundamentet for, at innovation, effektivisering, konkurrence og sammenhængende it kan følges ad.

  It er stadig en ungdommelig disciplin med tradition for fokus på maskinrummet. It-arkitekturen løfter fokus til struktur, overblik og sammenhæng med den strategiske dagsorden. Det stiller nye krav til vores måde at tænke kommunernes organisering og opgavevaretagelse på. Kommunikation med billeder, hvor vi låner en fælles forståelse fra andre fagområder, er en del af vejen, når vi skal skabe fælles tankesæt og anvise konkrete muligheder og konsekvenser ved en strategisk it-arkitekturstyring.

  It-arkitekturen er bindeleddet, der omsætter de overordnede strategier og visioner for organisationen til den del af praksis, der udføres af it. Pointen i billedet med botanikeren er, at selvom det er fristende at betragte denne vej som en lineær, mekanisk proces, så er den alt andet end det.

  Det er en organisatorisk forandringsproces, når vi skaber og sætter it-arkitekturen i spil som katalysator for at omsætte vores visioner om en ny opgavehåndtering til den konkrete praksis. Det handler om ledelse og om retning, og derfor er det ledelsen, der sidder om bordet i It-Arkitekturrådet og rådgiver de kommunale beslutningstagere.

  Det er helt essentielt at opbygningen af it-arkitekturen tager udgangspunkt i faglighed og evidens. Derfor vil rådet gerne samle de kompetencer og ressourcer, der findes i kommunerne, i et netværk af kommunale it-arkitekter. I netværket rekrutteres medlemmerne til arbejdsgrupper, der skal arbejde med de konkrete løsninger til gevinstrealisering.

  Målet er at give rådet en lukrativ pulje af viden at trække på, som kan bidrage med svar på de udfordringer, der dukker op, når vi skal realisere handlingsplanen for kommunernes fælles digitaliseringsstrategi og øvrige digitaliseringsprojekter.