Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

4. møde i Dialogforum: Vi kommer længst, hvis vi hjælpes ad

Den 20. april 2016 afholdt KL dialogmøde i det strategiske Dialogforum for kommunale it-leverandører og konsulenthuse. Temaet var de indsatser, som skal omsætte indsatsområderne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til konkrete resultater i kommunerne.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Dagens tema på mødet, der er det fjerde, der er afholdt i regi af Dialogforum, var det katalog af planlagte indsatser, som omsætter indsatsområderne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til konkrete resultater.

  Du kan finde oplægsholdernes præsentationer og se yderligere materiale nederst på denne side

  Direktør Jane Wiis (KL) bød velkommen og satte rammerne for dagens tema. Jane Wiis gav status på arbejdet og kom bl.a. ind på emner som deling af data på tværs i den offentlige sektor, datasikkerhed og gevinstrealisering samt spørgsmålet om kommunernes arbejde med kompetenceudvikling på it-området, hvilket blandt andet finder sted i kommunale it-fællesskaber. Jane pegede også på den tætte sammenhæng der vil være til den kommende fælles offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-20.

  Den efterfølgende del af programmet bød på oplæg fra IT-Branchen, Københavns Kommune og forskellige fagkontorer i KL. Direktør i DIS/PLAY og formand for Udvalg for den gode brugeroplevelse (UX) i IT-Branchen, Steffen Blauenfeldt Otkjær, havde fokus på den brugerrejse, som borgerne skal igennem i deres digitale kontakt med myndighederne.

  Han leverede bl.a. en underholdende og rammende gennemgang af de tre brugertyper, som den offentlige sektor ifølge ham er nødt til at forholde sig til, når man udformer både selvbetjeningsløsninger og de arbejdsgange, der knytter sig til den digitale borgerbetjening.

  Anna Schou Johansen, Centerchef for It udvikling i Københavns Kommune og medlem af Kommunernes It-Arkitekturråd, holdt et oplæg om professionaliseringen af indkøbsprocessen på it-området i Københavns Kommune. Et væsentligt element heri er samlingen af ansvaret for kontrakt- og licensstyring på it-området og den medfølgende centralisering og udvikling af kommunens kompetencer på området.

  Et andet væsentligt element er etableringen af en kravbank med generiske krav, som kommunen kan genanvende i kravspecifikationer og andet kontraktmateriale til it-løsninger. En sådan kravbank rummer flere fordele, også for leverandørerne. For eksempel reducerer genbrug af krav tidsforbrug ved formulering af kravspecifikationer og skaber genkendelighed for leverandørerne på tværs af forskellige udbud, hvilket gør det billigere og nemmere at afgive tilbud på it-løsningerne.

  Efterfølgende præsenterede Ken Rindsig, Vibeke Normann og Michael Hald fra KL tre planlagte tværgående programmer om hhv. selvbetjening, rammearkitekturen og datasikkerhed. Programmerne har blandt andet som mål at understøtte kommunerne i at levere den digitale service så tidssvarende som muligt, at sikre sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen og at optimere kommunernes arbejde med it- og datasikkerhed samt med implementering af den nye EU-forordning om persondatabeskyttelse. Alle tre oplæg affødte interesserede spørgsmål fra deltagerne og gav en god diskussion i salen.

  Temamødets anden halvdel havde form af parallelle rundbordssamtaler, hvor projektansvarlige fra KL orienterede om og drøftede initiativer på tre fagområder: Social- og sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og børne- og kulturområdet. De ca. 70 deltagere fordelte sig i de tre spor efter interesseområde, og der var stor interesse og engagerede samtaler om initiativerne mellem KL og de deltagende leverandører og konsulenter. KL fik både gode spørgsmål og konstruktive input til det videre arbejde med initiativerne.

  Den annoncerede drøftelse af teknik- og miljøområdet måtte desværre aflyses på dagen på grund af sygdom. KL inviterer derfor i nær fremtid til et separat arbejdsmøde med interesserede leverandører og konsulenter. Mødet vil blive annonceret på kl.dk og deltagerne fra temamødet vil desuden få en direkte invitation via mail.

  Kontorchef Ghita Thiesen (KL) rundede af og takkede for det gode fremmøde og det store engagement i forbindelse med mødet. KL ser frem til at invitere til endnu et temamøde i efteråret 2016. Programmet for næste temamøde bliver aftalt med den arbejdsgruppe, der tilrettelægger temamøderne.

  Information om arbejdsgrupper, temamøder og andre relevante begivenheder i KL, som er relevante for it-leverandører og konsulenthuse meddeles via www.kl.dk/dialogforum og i nogle tilfælde også via mail.