Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

3. møde i Dialogforum: Datasikkerhed og lokal anvendelse af rammearkitekturen

Den 21. oktober 2015 afholdt KL dialogmøde i det strategiske Dialogforum for kommunale it-leverandører og -konsulenter. Temaerne var datasikkerhed i kommunerne samt lokal anvendelse af rammearkitekturens services.

Indhold

  Temamødet er det tredje, der er afholdt i regi af Dialogforum. De to foregående temamøder har bl.a. haft fokus på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, digitaliseringen af folkeskolen samt arkitekturstyring og monopolbrud. På mødet i oktober var temaerne datasikkerhed i kommunerne samt eksempler på lokal anvendelse af rammearkitekturens services.

  Du kan finde oplægsholdernes præsentationer og se yderligere materiale nederst på denne side

  Direktør Jane Wiis (KL) bød velkommen og satte rammerne for dagens temaer og gav en status på det igangværende arbejde med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

  Michael Hald (KL) og Rasmus Halkjær Iversen (KOMBIT) præsenterede KL’s og KOMBITs arbejde med datasikkerhed i kommunerne, herunder KOMBITs model for sikkerhed på tværs af støttesystemerne. Leverandørerne blev repræsenteret af Global Lead i Oracle og formand for IT-Sikkerhedsudvalget, IT-Branchen, Christian Wernberg-Tougaard, som fortalte om markedets syn på kommunernes håndtering af datasikkerhed.

  Oplæggene blev fulgt op af engagerede drøftelser om kommunal datasikkerhed blandt de ca. 70 deltagere, først ved bordene og efterfølgende i plenum. KL tog en række gode forslag med sig tilbage, som der vil blive arbejdet videre med.

  Temamødets anden halvdel havde fokus på lokale implementeringer af rammearkitekturen, som flere kommuner og kommunale fællesskaber arbejder med. Leverandørerne blev præsenteret for oplæg fra Formand for Kommunernes IT-Arkitekturråd og KIT@, Henrik Brix, Chefkonsulent Nikolaj Skovmann Malkov (KL) og konsulent Henrik Pedersen fra In2digit.

  Kontorchef Ghita Thiesen (KL) rundede af og takkede for det gode fremmøde og det store engagement i forbindelse med mødet. Afslutningsvis blev der orienteret om en temadag den 9. december 2015, hvor KL sætter fokus på kommunernes strategiske og forretningsmæssige behov for at arbejde med datadeling, tværgående processer og sager på tværs.

  KL ser frem til at invitere til endnu et temamøde i foråret 2016. Det overordnede tema for dette møde er endnu ikke fastlagt, men kan meget vel have fokus på datadeling på et af de store velfærdsområder. Vi orienterer om det via www.kl.dk/dialogforum og via mail.

  Hvis man som it-leverandør eller konsulent ikke modtog en invitation til mødet den 21. oktober 2015 – eller hvis man har forslag eller spørgsmål til forummet – er man mere end velkommen til at skrive til dialogforum@kl.dk.