Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Netværk

10. møde i Dialogforum: Virtuelt Dialogforum

Den 28. oktober mødtes KL for tiende gang til dialog med it-leverandører og konsulenthuse. For første gang blev mødet afviklet virtuelt, og både lyd- og billedkvalitet stod knivskarpt. Det gjorde mødeprogrammet også, med oplæg fra i alt fire direktører samt drøftelser i grupper og i plenum.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hovedtemaerne på mødet var dels det strategiske sigte for digitaliseringen i kommunerne og resten af den offentlige sektor efter 2020, dels videreudviklingen af den fælleskommunale infrastruktur.

  Christian Harsløf og Morten Mandøe, hhv. direktør og cheføkonom i KL, bød velkommen, og gav en status på de igangværende initiativer i den fælleskommunale handlingsplan. Herefter gav Christian Harsløf et rids af fremtiden i form af kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2015. Han brugte begrebet ’velfærdsforandring’ til at beskrive den opgave, som kommunerne, KL, KOMBIT, leverandørerne og konsulenthusene har sammen i de kommende år.

  Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT gennemgik fokusområderne i fremtidens fælleskommunale infrastruktur, også kaldet ’Fælleskommunal infrastruktur 2.0’. Han fortalte om, hvordan markedet kan få endnu større nytte ved at bruge den allerede opbyggede fælleskommunale infrastruktur og understregede, at den fremtidige videreudvikling også har blik for at kunne udnytte de nyeste teknologiske trends i markedet.

  Branchen blev repræsenteret af Claus Rydkjær, direktør i Capgemini og udvalgsmedlem i både IT-Branchen og DI. Han fortalte om de trends, der påvirker it-branchen i de kommende år og videregav branchens ønsker til kommunernes fortsatte digitale rejse. Blandt det efterspurgte var: En klar retning, målbilleder, operationelle planer, flerårige forpligtende målsætninger og at man måler på effekten.

  Endvidere var der nyt fra Caroline Hegelund, leder af KL’s Innovations- og Teknologienhed. Caroline adresserede bl.a. hvordan myndigheder og markedet konkret kan samarbejde om innovation og bedre anvendelse af nye teknologier, gennem partnerskaber og fonde. Hun kom også ind på, hvordan data fx kommer i spil ifm. kunstig intelligens, med henvisning til signaturprojekterne, som hun også opfordrede leverandørerne til at fremkomme med ideer til. Man kan læse mere om dette på KL og KOMBITs Videncenter for Digitalisering og Teknologi: https://videncenter.kl.dk/

  På de efterfølgende gruppedrøftelser fremkom mange gode input og ønsker til KL og KOMBIT, bl.a. om videreudviklingen af infrastrukturen, den strategiske inddragelse af borgerperspektivet i signaturprojekterne og mulighederne for innovation i kommunerne. KL og KOMBIT takker for de mange gode kommentarer, som vi tager med i det videre arbejde.

  KL har efter mødet fået en meget positiv deltager-respons på den virtuelle mødeform for Dialogforum. På baggrund af dette, ser vi frem til Dialogforum i 2021 - uanset om det bliver virtuelt eller fysisk.

  Præsentationerne fra dagen kan hentes herunder.