Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

Automatisering af manuelle processer

Kommunerne arbejder på flere fronter med automatisering. Et af grebene er arbejdet med Robotic Process Automation (RPA). Siden her samler KL's aktuelle initiativer og leverancer.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Automatisering af manuelle processer

  Kommunerne arbejder på flere fronter med automatisering. Et af grebene er arbejdet med Robotic Process Automation (RPA). Siden her samler KL's aktuelle initiativer og leverancer. Siden samler materialer fra automatiseringsprojekter i regi af Styrings- og Effektiviseringsprogrammet, Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) samt informationer om KL's netværk for RPA og automatisering.

  KL har oprettet et netværk for Robotic Process Automation (RPA) og automatisering. Netværket mødes i 2023 både virtuelt og fysisk.

  I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Netværket videndeler om gode processer og behandler og løser aktuelle problemstillinger i arbejdet med RPA. Løbende inddrages eksterne parter med henblik på at imødegå det videns- og informationsbehov, som netværket efterspørger.

  Netværket videndeler om god automatisering og afdækker og diskuterer nye trends i tilgangen til automatisering, samt deler inspiration til at optimere og automatisere nye og flere arbejdsgange.

  Netværket beskæftiger sig med temaer såsom gevinstrealisering, optimering af processer der skaber forretningsværdi i kommunerne, kompetencer og dokumentation såvel som mere tekniske emner herunder bl.a. datakilder og -integrationer, samt anvendelse af supplerende teknologier i arbejdet med automatisering.

  Målgruppe

  Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være medarbejdere, som står for opsætning og konfigurering af digitale løsninger som f.eks. RPA, RDA eller andet automatiseringsteknologi. Men det er også for medarbejdere som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere arbejdsgange. Sidst men ikke mindst henvender netværket sig til projektledere og projektkonsulenter, som skal finde arbejdsgange som med fordel kan automatiseres.

  Opstart

  Netværksmøderne består af oplæg udefra, oplæg fra kommuner samt tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

  Netværket mødes 4 gange i alt i løbet af 2023.

  2 virtuelle møder med fokus på aktuel information og kommunale såvel som eksterne oplæg. 2 fysiske møder (øst og vest) med fokus på workshop og videndeling mellem kommuner. De fysiske møder vil inddrage kommune-cases, hvor medlemmerne imellem kan erfaringsudveksle, komme med relevante input og bidrage til fælles løsninger på udfordringer.

  Prisen for deltagelse i netværket for 2023 er 4.000 kr. pr. deltager eller 10.000 for et kommune medlemskab.

  Tilmeld dig netværket her

  I 2018 gennemførte KL, Finansministeriet og 5 kommuner en analyse af mulighederne for at automatisere arbejdsgange inden for områderne: økonomi, HR og personaleadministration samt teknik og miljø.

  Følgende dokumenter er resultaterne herfra.

  Processer med potentialer for øget RPA-automatisering

  I 2017 igangsatte KL et projekt i regi af Styrings og Effektiviseringsprogrammet (SEP), der havde til formål at afdække muligheder for automatisering af manuelle processer (og arbejdsgange), anvise konkrete processer og arbejdsgange for dette samt kortlægge gevinster ved automatisering og tilvejebringe værktøjer til dette.

  Herunder følger dokumenterne fra automatiseringsprojektet.

  Dokumenter fra automatiseringsprojekt 2017

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  E-mail: akf@kl.dk

  Chefkonsulent

  Søren Frederik Bregenov-Beyer

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3909

  E-mail: sfb@kl.dk