Gå til hovedindhold
Nyhed
Teknik og miljø
Klima

Ny kortlægning af Danmarks arealer: Kommunal planlægning er en kompleks opgave

99,7 procent af Danmarks areal er omfattet af en interesse med betydning for anvendelsen af landets arealer, som kommunerne skal tage hensyn til og balancere i den kommunale planlægning. Det er ikke en nem opgave at gennemføre de mange målsætninger for vores areal.

10. apr. 2024

Indhold

  Hvad viser kortene?

  Kortlægningen giver et billede af de mange interesser, som de danske arealer er underlagt. Kortene indeholder alt fra beskyttelseszoner omkring åer, lokalplanområder, landskabsudpegninger, lavbundsområder og drikkevandsinteresser.

  Kortene viser ikke, hvor forskellige projekter er mulige eller ikke mulige. Kortene viser i højere grad den kompleksitet, som kommunerne står overfor i det åbne land, når de mange ambitioner og målsætninger for arealerne skal balanceres.

  Kortlægningen består af en række tematiske kort. Når man lægger dem oven på hinanden, viser de, at hele Danmarks areal er dækket af én eller anden form for interesse. Det kan ses på kombinationskortet.

  Du kan læse nærmere om, hvordan kortene er udvalgt og inddelt i temaer i vedlagte metodepapir. 

  Metode og datagrundlag

  Danmarks arealer er beskrevet med mange kort over forskellige arealanvendelser og arealinteresser såsom tekniske kort, kort med administrative grænser, kort over tilsyn, kort over observationer mv. Kortmaterialet findes på mange forskellige platforme, hvorfor forskellige kommuner og andre myndigheder kan have forskellige kortsamlinger. For at have udgangspunkt i nationalt dækkende kort er samlingen af kort, som ligger hos Danmarks Miljøportal, anvendt. Det omfattede ved kortets udarbejdelse 375 kort.

  Af de 375 kort er mange fravalgt bl.a. historiske kort, kort der viser forslag (ikke vedtagne planer), tilsynsdata, administrative grænser mv. Også kort, der består af punkter eller linjer (og dermed ikke har arealudbredelse), er fravalgt. Endelig er enkelte kort fravalgt af tekniske årsager, da de enten har været utilgængelige eller ukomplette. Totalt er 315 kortlag fravalgt.

  Visualisering af interesser for det danske areal
  Metodepapir for udarbejdelse af interessekort

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lars Hedegaard Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3343

  E-mail: lahn@kl.dk

  Konsulent

  Sannah Højgaard Møller

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3148

  E-mail: sahm@kl.dk