Gå til hovedindhold
Nyhed
Sundhed
Børn og unge

Landsdækkende tværsektoriel database skal følge børn og unges sundhed

Ny børnedatabase skal give den kommunale sundhedspleje adgang til viden, der målrettet kan forbedre indsatser for børn og unges sundhed og trivsel.

17. okt. 2023

Indhold

  Formål med projektet

  Data fra den kommunale sundhedspleje om børns motorik, amning og vækst skal samles i en klinisk kvalitetsdatabase hos Regioners Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Databasen skal desuden bygge på relevante variable fra øvrige relevante registre og databaser.

  Formålet med en fælles tværsektoriel database for børn og unges sundhed er at samle eksisterende data på området og dermed få samlet viden fra hhv. sundhedsplejersker, jordemødre og forhåbentligt på sigt almen praksis.

  Modernisering og skalering af eksisterende database

  Arbejdet med at stille data fra sundhedsplejen til rådighed for kvalitetsudvikling og forskning tager afsæt i erfaringerne fra den eksisterende database Børns Sundhed.

  Den nuværende Databasen Børns Sundhed har eksisteret i 20 år, og bygger aktuelt på indberetninger fra 33 kommuner. Databasen ejes af medlemskommunerne, og der er et tæt samarbejde med SIF, der kvalificerer data fra sundhedsplejen med viden fra forskning, som formidles til sundhedsplejen.

  Den nye tværsektorielle database vil bygge på erfaringerne fra denne database, og projektet består dels i at modernisere databasen samt at opskalere databasen til en komplet børnepopulation fra før fødsel og til 15 år.

  Målsætningen er at lave en fremtidssikret løsning, hvor det er nemt for alle kommuner at indrapportere data, og hvor data nemt stilles til rådighed til anvendelse lokalt, fælleskommunalt og nationalt. Herved skabes de bedste betingelser for, at ny viden giver en merværdi for praksis i arbejdet med børn og unges sundhed og trivsel.

  En del af projektet handler om at standardisere udvalgte dele af dokumentationen i sundhedsplejen. Standardiserede variable skal herefter afleveres til en central teknisk løsning (KL Gateway), hvorfra data videredistribueres til den kliniske kvalitetsdatabase. Fra gatewayen videredistribueres også relevante data fra sundhedsplejen til Sundhedsdatastyrelsen.

  Et bredt samarbejde

  Etableringen af den Landsdækkende Database for Børn og Unges Sundhed er bredt samarbejde mellem Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Sundhedsdatastyrelsen, Databasen Børns Sundhed og KL.

  Novo Nordisk Fonden støtter arbejdet med 25 mio. kr. over en 3-årig periode.

  Læs mere om KL's gateway her:

  Fælleskommunal Gateway

  Den fælleskommunale gateway er udviklet til at skabe større synlighed og gennemsigtighed på det kommunale sundheds- og ældreområde ved at indsamle og dele relevant data om indsatser og kvalitet på fagområderne.

  Kontakt

  Programleder

  Morten Ejlersen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3908

  E-mail: moe@kl.dk