Gå til hovedindhold
Nyhed

Podcast: Kommunaløkonomisk råderum og velfærdsprioritering

Omstillings- og Udviklingsenhedens podcast giver dig ny viden om tendenser, cases og praksisnære værktøjer, der understøtter jagten på økonomisk råderum og størst mulig faglig kvalitet i opgaveløsningen på tværs af velfærdsområderne. Der ligger lige nu tre afsnit klar, og du kan læse mere om dem samt lytte med her.

25. mar. 2020
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Podcast som genvej til ny viden og redskaber

  For at understøtte kommunernes arbejde med at skabe råderum og udvikle opgaveløsningen har KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed lavet en podcast. Podcasten formidler viden, erfaringer og gode eksempler ift., hvordan kommunerne kan håndtere forskellige udfordringer samt skabe råderum indefra. Podcasten har et lettilgængeligt format og en varighed på ca. 20 minutter, der betyder, at afsnittene fx kan høres på vej hjem fra arbejde.

  Podcasten dykker ned i forskellige emner inden for kommunaløkonomi, styring og velfærd – fx det specialiserede socialområde og fremtidens økonomifunktion. KL inviterer løbende forskere og eksperter samt kommunale ledere og medarbejdere ind til interview i podcasten, hvor de deler deres perspektiv og erfaringer.

  Der er indtil videre udgivet tre afsnit af Omstillings- og Udviklingsenhedens podcast, og der er flere på vej – bl.a. et afsnit i april om hvordan kommunerne kan skabe råderum ved at udvikle deres indkøbsfaglighed og -praksis. Podcasten er gratis tilgængelig på KL’s hjemmeside. De tre tilgængelige afsnit beskrives nedenfor. 

  Afsnit 1: Velfærdsprioritering - Nyt samarbejde mellem kommunerne og staten

  D. 6. september 2019 indgik KL og regeringen den årlige økonomiaftale, der sætter rammerne for kommunernes økonomi. I Økonomiaftalen blev det bl.a. aftalt at afskaffe MEP (Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet), der blev oprettet i 2018, og erstatte det med et samarbejde om programmet ’Velfærdsprioritering’.

  ”Stigende velstand betyder også stigende forventninger til den offentlige service, og det betyder også, at vi skal blive endnu skarpere på, hvordan vi arbejder på velfærdsområderne. Der er Velfærdsprioritering helt oplagt som program.” 
  - Morten Mandøe: Cheføkonom, KL

  I dette afsnit tager vi en snak med Morten Mandøe, cheføkonom i KL, der fortæller om hovedelementerne i programmet for Velfærdsprioritering. Morten fortæller også om, hvordan programmet påvirker kommunernes mulighed for at skabe råderum til lokale prioriteringer, og hvordan KL forsøger at understøtte kommunerne i det forsatte arbejde med at forbedre den kommunale velfærd. 

  Podcast afsnit 1 om velfærdsprioritering

  Afsnit 2: Fremtidens økonomifunktion

  Økonomifunktionen spiller en vigtig rolle i kommunerne. I dette afsnit giver vi et indblik i økonomifunktionens rolle, og de forventninger der er til økonomifunktionen både nu og i fremtiden.

  ”Når tilliden er lav mellem økonom og faglig beslutningstager, så betyder det også, at handleparatheden er lav. Så skal der rigtig meget til, før lederen handler. Omvendt skal der ikke meget for, at lederen skyder en sag til hjørne.”
  - Snorre Andersen: Konsulent, RÅDGIV.DK

  Afsnittes indledes med Snorre Andersen, konsulent med mange års erfaring inden for rådgivning af stabsfunktioner, der fortæller om forholdet mellem økonomikonsulenten og fagchefer, og hvordan det er muligt at omsætte økonomikonsulentens arbejde, så det i højere grad understøtter fagområderne.

  ”Der er et enormt stort fokus på lige nu på hvordan vi nu får dækket de huller, der må være. Der kan jeg godt savne, at vi har lidt mere fokus på, hvad forhistorien var, fordi forhistorien jo også trækker med ind i fremtiden.” 
  - Siggi Kristoffersen :Velfærdsdirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune

  Herefter giver Siggi Kristoffersen, Velfærdsdirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, et indblik i direktionens forventninger til økonomifunktionen, og hvordan økonomifunktionen i højere grad skal understøtte et mere langsigtet perspektiv i kommunens styring. Derudover fortæller Siggi om betydningen af kommunens omlægning fra en decentralt til centralt styret økonomifunktion, samt de konsekvenser det har for økonomifunktionen. 

  Podcast afsnit 2 om fremtidens økonomifunktion

  Afsnit 3: Det specialiserede socialområde - interview med Mette Lindgaard

  I dette afsnit interviewer vi Mette Lindgaard, partner og leder af velfærdsområdet i PwC, der bl.a. kommer med sit bud på tre greb, som kommunerne kan anvende til at styre udgifterne på det specialiserede socialområde:.

  ”Tænk hvis man kunne lave en masterplan på det sociale område for de meget komplekse målgrupper, vi har. De er under pres i den måde, vi har tilrettelagt systemet på lige nu, fordi der er et incitament til ikke at ville være den, der tager rollen som kommune, fordi man hæfter økonomisk for et tilbud, som kan købes af nogle andre.”
  - Mette Lindgaard: Parter og leder af velfærdsområdet, PWC

  1. En skarpere myndighed: Man skal sikre en fælles faglighed i myndigheden, der sikrer, at sagsbehandlerne har et ensartet og stærkt grundlag for tildeling og opfølgning af kommunens tilbud til borgeren.
  2. En bredere og mere nuanceret tilbudsvifte: Der ligger et potentiale i at tilbyde mere målrettede tilbud i den lettere ende af indsatsrammen. Det drejer sig om flere forebyggende tilbud (§82), tilbud der går på tværs af afdelinger samt tilbud med kortere forløb, der kan medvirke til, at behovet for større indsatser mindskes.
  3. Hav det rigtige mindset: Der skal være en gennemgående recovery eller rehabiliterende tilgang i kommunen, særligt til dem med psykiske udfordringer, så borgeren støttes i at kunne bidrage til samfundet efter endt forløb.

  Mette Lindgaard fortæller derudover om, hvordan kommunerne kan styrke visitationen som styringsredskab og forbedre deres forebyggende indsats samt om hvordan en ændret incitamentsstruktur kan bidrage til, at flere kommuner går forrest i at udvikle effektive tilbud på området

  Podcast afsnit 3 om det specialiserede socialområde