Gå til hovedindhold

Nyheder 2020: Økonomisk Sekretariat

11 resultater

Bæredygtighed og bundlinje

28. mar. 2023
Nyhed
Økonomi

Kommunerne har en stor interesse for bæredygtigt indkøb. Der er et ønske om at anvende indkøbsmusklen til at sætte fokus på at fremme det sociale ansvar og grønne indkøb. I praksis er det dog ikke altid lige til at føre bæredygtigheden ud i livet, men der er masser af håb forude.

Coronakrise kan udstille svagheder i budgetlægningen

25. jun. 2020
Nyhed
Økonomi

Coronakrisen gør det ikke kun vanskeligt at overholde budgettet i år. Den gør også planlægningen af budgettet for de kommende år mere besværlig. Den gode nyhed er imidlertid, at en fornuftig brug af data kan hjælpe jer i mål i forhold til styring og budgetlægning.

Indsæt overskrift

16. jun. 2020
Nyhed
Økonomi

Indenrigs- og Boligministeriet har offentliggjort 2020-tal for Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU). IKU falder med 0,2 procentpoint, og det skyldes i flere tilfælde mindre aktivitet som følge af corona-situationen, blandt andet inden for beskæftigelsesområdet.

Sosu med mundbind

Den økonomiske ramme for 2021 er på plads

12. jun. 2020
Nyhed
Økonomi

Økonomiaftalen for 2021 afspejler, at coronakrisen har domineret dagsordenen frem mod forhandlingerne, og aftalen indeholder både tiltag i forhold til genopretning af økonomien, kompensation af kommunernes merudgifter og en ambition om at samle op på erfaringer fra håndteringen af krisen. Men aftalen afspejler også, at kommunernes udfordringer og udgiftspres som følge af demografi, social og sundhed ikke er forsvundet.

Kommunale regnskaber med vækst på ældre- og socialområdet

07. maj 2020
Nyhed
Økonomi

For første gang siden 2012, hvor kommunerne havde ekstraordinært høje anlægsbudgetter, overholder kommunerne deres budgetter for både service- og anlægsudgifterne. Men det demografiske udgiftspres og udfordringerne på socialområdet skinner tydeligt igennem dette overordnede resultat.

Hvor og hvordan skabes nyt økonomisk råderum?

30. apr. 2020
Nyhed
Økonomi

Et stort udgifts- og aktivitetspres i kombination med voksende forventninger til den kommunale service betyder, at kommunerne oplever et konstant pres for at få mest mulig værdi for de tilgængelige midler og skabe nyt råderum. ”Tre trin til råderum” er et værktøj udviklet af KL, som understøtter en lokal dialog om netop, hvor og hvordan der kan skabes råderum.