Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

Vigtige sager, der kan påvirke kommunerne, blev vedtaget på Det Europæiske Regionsudvalg Plenarforsamling

Midtvejsrevision af EU´s budget, interoperabilitet i den offentlige sektor og udbudsreglerne ifm. bæredygtige fødevaresystemer var blandt de udtalelser, der blev vedtaget til Plenarforsamling i Det Europæiske Regionsudvalg den 24.-25. maj 2023.

02. jun. 2023

Indhold

  Midtvejsrevision af EU´s budget

  Da flere af de afsatte midler i EU´s budgettet er blevet benyttet til krisehåndtering på baggrund af de mange kriser, som COVID-19, krigen i Ukraine, er der behov for en revision af budgettet for at den grønne og digitale omsætning fortsat kan prioriteres.

  Store dele af EU´s budget går til fonde og midler, som kommuner og regioner har mulighed for at søge, f.eks. modtager Danmark 636 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til fordeling i hhv. Nord- og Sydjylland.

  Midtvejsrevision af EU´s budget fra 2021-2027 er således en vigtig sag for kommunerne. Derfor er sagen højt prioriteret hos KL.

  Diskussionen i salen handlede i høj grad om, hvordan man fortsat skal finansierer EU´s budget. Samhørighedsfonden er den største udgift i EU og der er afsat 392 mia. euro til samhørighedspolitik på budgettet. Formålet med fonden er at styrke de svageste regioner i EU, men fondens budget er bl.a. også blevet brugt til at dække omkostningerne for COVID-19, energikrisen og krigen i Ukraine.

  Regionsudvalgets medlemmer drøftede, om EU-institutionerne skal kunne finansiere EU´s budget gennem en stigning i egen indtægter. EU´s indtægtskilder består bl.a. af bidrag fra medlemslandene, import afgifter på produkter fra lande uden for EU, samt bøder til virksomheder, som ikke overholder EU-reglerne. For eksempel kan en egen indtægt være den beskatning på ikke-genanvendelige plastikposer, der blev indført i 2021. Præcist hvilken egenindtægter der kunne øges, blev ikke diskuteret.

  Udbudsregler for bæredygtige fødevarer

  En anden vigtig sag, som blev behandlet på plenarforsamlingen, handlede om at skabe en lovgivningsramme for bæredygtige fødevarer. Bæredygtige fødevarer omhandler, hvordan man sikre bæredygtige indkøb af fødevarer i EU. Den grønne omstilling og bæredygtighed er vigtig for alle kommuner og for EU. Ift. Bæredygtige fødevarer er det stadig afgørende at fastholde en fleksibilitet i EU, så det er kommunalt der fastsættes krav og mål for bæredygtige indkøb frem for i EU. Derfor er KL positiv over opbakningen fra resten af Regionsudvalget til det danske ændringsforslag, som giver netop denne fleksibilitet til kommunerne Det er vigtigt for kommunerne, at de har en fleksibilitet til at vurdere, hvad der giver mening lokalt. Du kan læse den endelig udtalelse fra RU her

  Interoperabilitet

  Forordningen om et Interoperabelt Europa blev også vedtaget. Interoperabilitet betyder, at forskellige IT-systemer, applikationer eller enheder kan samarbejde og udveksle data effektivt og på tværs af grænser. At sikre interoperable systemer er en væsentlig del af den digitale udvikling og en forudsætning for at IT-systemer kan tale sammen og dele oplysninger på tværs kommunale og nationale grænser. Forordningen vil gøre sig gældende for alle fremtidige IT-systemer. Du kan læse RU´s udtalelse om forordningen om et interoperabelt Europa her. 

  KL var repræsenteret ved Jens Ive (V), kommunalbestyrelsesmedlem for Rudersdal Kommune og Jens Christian Gjesing(S), kommunalbestyrelsesmedlem for Haderslev Kommune. 

  Eksempler på interoperabiltet i kommunerne

  Kommunerne i Danmark er langt med arbejdet med IT-arkitektur og arbejdet med, at systemerne kan tale sammen og være interoperable. Eksempler på interoperabilitet, hvor kommunerne deler data i konkrete situationer, med borgernes samtykke, er følgende:

  • Mellem kommuner ifm. at en borger til- og fraflytter kommunen
  • Somatiske og psykiatriske sygehuse ifm. indlæggelser og udskrivninger
  • Praktiserende læger ift. observationer (målinger)
  • Institutioner, herunder botilbud, misbrugscentre m.fl.
  • Trænings- og sundhedscentre
  • Privatpraktiserende fysioterapeuter, som kan få oplysninger om bevilget genoptræning tilsendt
  • Danmarks Statistik ift. indberetninger
  • Fælleskommunalt Ledelses Informations System, FLIS.