Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

Regionsudvalgets udtalelse om EU’s forslag til naturgenopretning afspejler KL’s holdning

Regionsudvalget vedtog på sin plenarforsamling den 8. - 9. februar 2023 en udtalelse vedrørende EU’s naturgenoprettelseslov.

20. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  EU’s naturgenoprettelseslov kommer som en del af EU’s biodiversitetsstrategi, der har til formål at opstille konkrete krav til genopretningen af nedbrudte økosystemer. Tidligere har europæiske mål om at stoppe tabet af biodiversitet været frivillige for medlemslande i EU, hvilket EU-Kommissionen har vurderet som grunden til at disse ikke har lykkedes. Af denne grund vil nye mål være bindende og fælles for alle medlemslande.

  Forslagets betydning for grønne områder i danske byer

  Forslaget om naturgenopretning indfører bl.a. nye krav til grønne områder i byer.

  Der ikke må være noget net tab af trædække og grønne områder i alle byer og forstæder i 2030 sammenlignet med 2021.

  Inden 2040, skal der være en stigning på mindst 3 pct. i grønne områder af det samlede areal af byer og forstæder. Inden 2050, skal det stige til 5 pct.

  Inden 2050, skal der være mindst 10 pct. trædække i alle byer og forstæder.

  Regionsudvalget behandlede sin udtalelse på plenarforsamlingen og her deltog KL’s seks medlemmer af Regionsudvalget. Regionsudvalgets udtalelse afspejler flere af KL’s holdninger til forslaget, bl.a. at kommuner og regioner vil have behov for finansiel og teknisk støtte fra staten og Kommissionen, der inddrager og tager højde for kommunernes planlægning og specifikke lokale behov.

  KL har i samarbejde med kommuneorganisationer fra andre EU-lande særligt fokuseret på at udtalelsen adresserer et punkt i Kommissionens forslag, som skaber udfordringer for kommunerne. Det handler om, hvordan man definerer hvilke områder der udgør ”byer” og hvilke der er ”forstæder”, da disse områder er udgangspunktet for den obligatoriske procentvis stigning af grønne byområder.

  På billede nr. 1 vises en sammenligning af definitionen af byer og forstæder fra KL/Regionsudvalget (til venstre) og Kommissionen (til højre). De blå områder er byer og de orange områder er forstæder. Ifølge Kommissions forslag skal der være en stigning på mindst 3 pct. af grønne områder i byer og forstæder i 2040, og 5 pct. i 2050. Det er urealistisk at nå dette mål, hvis man tager udgangspunkt i Kommissionens definition, idet der i 2050 skulle være en stigning af grønne byområder på 5 pct. af det samlede orange og blå areal i billede 1 til højre.

  Billede 1: Sammenligning af definitionen af byer og forstæder

  Eurostat regional yearbook 2022 (europa.eu)

  På billede nr. 2 ses KL's argument, for hvorfor man i lovforslaget bør tage udgangspunktet i en ny definition. KL's og Regionsudvalgets forslag tager udgangspunkt i en anden af EU’s områdedefinitioner, der i langt højere grad matcher bebyggede områder. På billedet vises et overlap af to kort, der viser henholdsvis de danske byzoner (røde markeringer) og KL's forslag til en ny områdedefinition (de blå og orange områder, der er tilsvarende det venstre forslag i billede nr. 1).

  Billede 2: KL’s sammenligning af byzoner med KL og Regionsudvalgets forslag til definitionen af byer og forstæder

  Plandata.dk og Eurostat regional yearbook 2022 (europa.eu)

  KL arbejder fortsat for at dette tilpasses i den endelige lovtekst.

  Regionsudvalgets udtalelse vedrørende loven om naturgenopretning